Košická arcidiecéza

Tu je zoznam farností, kde v rodinách putuje kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily.

Ak by ste mali túžbu patriť do združenia – nosiť s dôverou Zázračnú medailu a prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojej domácnosti, kontaktujte nás! Radi Vás usmerníme
a dáme kontakt na koordinátora skupiny, u ktorého sa môžete prihlásiť do skupiny.

zdieľajte - lajkujte :-)