Naša návšteva vo farnostiach Bijacovce, Pečovská Nová Ves a Hermanovce

V dňoch 3. a 4. marca 2018 sme absolvovali apoštolskú cestu smer východné Slovensko – Spiš a Šariš. V sobotu 3. marca 2018 o 9:00 hod. sme sv. omšou vo farskom kostole v Bijacovciach začali duchovnú obnovu pre členov Združenia Zázračnej medaily, ktorú celebroval pán farár P. Ľubomír Konfederák CM. Po sv. omši bola adorácia spojená s modlitbou bolestného ruženca so zamyslením. Stretnutie pokračovalo na fare, kde sme sa zohriali pri horúcom čaji s koláčikmi. Nasledovala prezentácia s podrobným vysvetlením o pôvode ZZM, o posolstve Zázračnej medaily, o poslaní Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily s niekoľkými silnými svedectvami z tohto apoštolátu. Duchovný program sme ukončili modlitbou a zasvätením sa Panne Márii.

Nasledovali spontánne osobné rozhovory s prítomnými členmi v ktorých sa podelili so svojimi skúsenosťami so Zázračnou medailou a z prítomnosti podomovej návštevy Panny Márie v ich rodinách. Bolo to milé a obohacujúce stretnutie, ktoré nás uistilo, že Panna Mária koná v srdciach ľudí a je v nich prítomná svojou láskou.

Bijacovce

.
V nedeľu v skorých ranných hodinách sme sa presúvali do farnosti Pečovská Nová Ves – novej farnosti, ktorá prejavila záujem o ZZM. Pán farár Mgr. Miroslav Turčík nás pozval a s veľkou láskou a srdečnosťou nás prijal vo svojej farnosti. Prvá sv. omša začínala už o 7:30 hod. Tu zostala sr. Gemma a sr. Renáta šla do farnosti Hermanovce, kde tiež začínala sv. omša o 7:30 hod. Pri sv. omšiach, sme v skratke, v rámci farských oznamov, informovali o ZZM. Jedna sv. omša bola aj na filiálke Milpoš. Stretli sme sa s milým prijatím a záujmom od farníkov.

Po obede o 14:00 hod. za hojnej účasti farníkov sme vo farskom kostole sv. Ondreja porozprávali o Zázračnej medaile, o ZZM a Podomovej návšteve Panny Márie pomocou prezentácie. Stretnutie sme obohatili svedectvami a skúsenosťami ako koná Panna Mária v rodinách, ktoré sa jej odovzdajú a dôverujú. Veriaci prejavili záujem patriť do združenia a zapojiť sa do reťaze modlitieb za svoje rodiny. Po našom stretnutí nasledovala v kostole Krížová cesta a my sme sa ponáhľali na stretnutie do ďalšej farnosti.

Pečovská Nová Ves

.
V našej ceste sme pokračovali do farnosti Hermanovce, kde nás už čakali farníci spolu s pánom farárom Mgr. Martinom Raškovským. O 15:00 hod. sa modlili Krížovú cestu a 15:30 hod. mala pokračovať naša prezentácia s katechézou a s podrobným vysvetlením o Združení a jeho apoštoláte. Pre povzbudenie sme sa podelili o viaceré svedectvá, ako koná Panna Mária v rodinách, ktoré jej dôverujú. Aj v tejto farnosti prítomní prejavili veľkú vďaku za tento apoštolát a za duchovne bohaté nedeľné odpoludnie. Po stretnutí sme si ešte pozreli rodný dom vzácneho kňaza trpiaceho pre vieru prof. Štefana Hlaváča a pomodlili sa na jeho hrobe. Doobeda boli vo farskom centre na víkendovku mládež s kňazom Mgr. Marekom Rojakom. Aj oni prejavili záujem o Zázračnú medailu a apoštolát ZZM. Ešte v ten večer sme sa šťastne vrátili domov, naplnené veľkou láskou a vďakou  za všetkých, s ktorými sme sa a stretli! Nech im Panna Mária odmení a vyprosí mnohé dary a milosti!

Hermanovce

.

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

sestry vincentky