Formácia aktívnych členov

Drahí vedúci skupiniek Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, aktívni členovia a všetci drahí členovia ZZM, láska Ježiša Krista ukrižovaného nás pobáda. Z celého srdca Pán Boh zaplať za všetky modlitby, obety, žičenia i za Vašu štedrosť.

Čas fašiangových zábav pominul a plynule sme prešli do obdobia veľkého Pôstu. Postavme sa  pod kríž vedľa našej nebeskej Matky, Panny Bolestnej, a s Božou pomocou učme sa od Nej tichosti, súcitu a láske ku všetkým.

Ako sme už avizovali v priebehu minulého roka, rok 2023 bude pre nás všetkých rokom napredovania v tvorení oficiálnych štruktúr nášho Združenia a rozšírenia našej vzájomnej spolupráce.

V nadväznosti na stretnutie s provinciálom Misijnej spoločnosti pátrom Tomášom Brezánim a provinciálnou predstavenou dcér kresťanskej lásky sestrou Damiánou Polákovou, pri ktorom sme vytvorili víziu pokračovania našej práce, sme tento mesiac začali naše dielo.

Na Trojkráľovom stretnutí vedenia ZZM v Nitre bolo ZZM na Slovensku rozdelené podľa diecéz do troch regiónov, pričom každý región dostal pridelenú svoju regionálnu sestru. Mapu regiónov a kontakty nájdete čoskoro aj na našej webovej stránke www.zzm.sk

Región Západ – diecézy Nitrianska, Trnavská, Bratislavská, Banskobystrická
Regionálna sestra: sr. Mária Gostíková
Email: zzm.zapad@gmail.com
Tel:  0902 704 690

Región Sever – diecézy Žilinská a Spišská
Regionálna sestra: sr. Alena Jurkyová
Email: zzm.sever@gmail.com
Tel: 0944 216 931

Región Východ – diecézy Košická a Rožňavská
Regionálna sestra: sr. Gemma Blašková
Email: zzm.vychod@gmail.com
Tel: 0901 720 092

Sestra koordinátorka: sr. Agnesa Šurinová
Email: zzm.slovensko@gmail.com
Tel: 0910 842 255

.
Sr. Mária naďalej zostáva v Nitre (pre región Západ), sr. Gemma ukončuje svoje pôsobenie na Orave a začína pôsobiť v regióne Východ (konkrétne v Košiciach) a privítali sme medzi nami sestričku Alenu Jurkyovú, ktorá bude pôsobiť v regióne Sever, konkrétne v Lokci.

S veľkým potešením sme prijali správu o tom, že sestrou koordinátorkou sa stáva sestra Agnesa Šurinová DKL a pre službu národného direktora ZZM bol vyčlenený páter Jozef Noga CM. V týchto dňoch očakávame taktiež dekrét od generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti P. Tomaža Mavriča CM menujúci prvého prezidenta ZZM, ktorým sa stáva aktívna členka ZZM Bc. Silvia Lehutová, v súčasnosti zodpovedná za spoluprácu s laickými členmi Združenia. Vyprosujeme im všetkým požehnanie a pomoc Panny Márie v ich službe pre ZZM.

Cieľom vytvárania regiónov a štruktúr je okrem zlepšenia koordinácie a spolupráce členov ZZM aj potreba väčšej podpory a spolupráce zo strany laikov. Preto sme na tento rok naplánovali v každom regióne formačné bloky pre budúcich aktívnych členov ZZM. Bloky budú organizované v každom z regiónov. Formáciu je možné absolvovať v ľubovoľnom regióne, pričom nie je nutné absolvovať blok 1 a blok 2 v tom istom regióne, ale je možné vybrať si termín/miesto podľa vlastných možností. Čakajú na nás hodnotné a inšpiratívne prednášky v mariánskom a vincentskom duchu, podnecujúce nás k službe Cirkvi, spoločnosti a hlavne núdznym.

Tu sú termíny a miesta pre formačné bloky:

29.9.-1.10.2023       Prešov – jezuiti   Blok 1

13.10.-15.10.2023   Žilina – saleziáni   Blok 1

27.10.-29.10.2023   Nitra – vincentky   Blok 1

3.11.-5.11.2023    Žilina – saleziáni   Blok 2

17.11.-.19.11.2023   Nitra – vincentky   Blok 2

24.11.-26.11.2023    Prešov – jezuiti   Blok 2

.
Linky na prihlasovanie na jednotlivé bloky včas zverejníme na našej webstránke www.zzm.sk a na našom facebookovom profile.

Aktívnym členom ZZM sa môže stať každý dospelý člen ZZM po absolvovaní celej formácie pre aktívnych členov. Formácia pozostáva z dvoch víkendových formačných blokov. Kandidát na aktívne členstvo musí absolvovať oba formačné bloky. Na konci druhého formačného bloku prijmú absolventi formácie aktívne členstvo v ZZM, štatúty ZZM, dekrét aktívneho členstva ZZM a odznak aktívneho člena ZZM ako viditeľný znak zasvätenia sa Panne Márii.

Chceme vás všetkých povzbudiť, aby ste sa prihlásili na formačné duchovné cvičenia a vložili svoje ruky a svoje talenty do služieb blížnym prostredníctvom aktívneho členstva v ZZM.

Aktívny člen ZZM sa v rámci svojich stavovských a časových možností zapája a podieľa na činnosti a fungovaní ZZM, zúčastňuje sa regionálnych a národných zhromaždení, volí a môže byť volený do štruktúr ZZM.

.

Po ukončení formácie aktívnych členov ZZM sa bude konať 1. národné zhromaždenie ZZM, na ktorom sa zúčastnia aktívni členovia a predstavení ZZM. Na tomto zhromaždení budeme v súlade so štatútmi ZZM voliť svojich zástupcov do štruktúr ZZM a kreovať ďalšie pôsobenie ZZM.

Nebojte sa prijať pozvanie Panny Márie a stať sa aktívnym členom ZZM.

Formačné bloky sú určené iba pre záujemcov o aktívne členstvo v ZZM, preto sa naň prosíme neprihlasujte, ak o aktívne členstvo nemáte záujem. Okrem týchto formačných duchovných cvičení tento rok nebudeme organizovať ďalšie viacdňové duchovné. Jednodňové DC sa budú organizovať podľa záujmu a podľa našich časových možností.

Budeme Vám vďační, keď nás budete intenzívne sprevádzať svojimi modlitbami, aby sme v každom okamihu plnili sv. Božiu vôľu a robili radosť Panne Márii.

sr. Agneška, sr. Alena, sr. Gemma, sr. Mária a Silvia AČ

PS: Milí vedúci, prosíme rozšírte tento list medzi členmi svojich skupiniek Podomovej návštevy, podporte a nadchnite ich, aby sme dokázali spoločne rásť v láske k Panne Márii pre dobro celej spoločnosti.

.