Modlitba vďaky

(Modlí sa pri odovzdaní kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily ďalšej rodine)

Zdravas´, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. Nadišla hodina, keď kaplnku, ktorá nám pripomína tvoju blízkosť medzi nami, odovzdávame ďalšej rodine. Skôr, ako sa tak stane, ďakujeme ti Panna Mária Zázračnej medaily za tvoju blízkosť a prítomnosť uprostred nášho spoločenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré sme mohli prijať na tvoj príhovor a orodovanie. Odprosujeme ťa za nedostatok úcty
a pozornosti, ako aj za ne­dokonalosti a slabosti v prejavoch nášho života.

Nepoškvrnená Panna Mária Zázračnej medaily, túžime po tvojej stálej prítomnosti a ochrane. Vypros nám, aby sme vždy cítili tvoju materinskú prítomnosť, ktorou nás privádzaš k Bohu a povzbudzuješ, aby sme v našej rodine žili v pokoji a jednote. Pociťujeme ľútosť v našich srdciach, ak sme to nedokázali vždy naplniť. Pomáhaj nám svojím orodovaním u svojho Syna,
aby sme vždy verne a svedomito plnili predsavzatia a povinnosti nášho stavu.

Mária, Matka milosrdenstva, udeľ svoje materinské požehnanie nášmu rodinnému spoločenstvu; oroduj za naše deti, aby vzrastali v múdrosti a Božej milosti. Prihováraj sa za chorých, starých a všetkých členov našej rodiny.
Daruj nám svoje srdce, ostávaj uprostred nás a sprevádzaj nás na ceste nášho životného povolania. Vyprosuj nám stálosť v dobrom a vytrvalosť v ťažkostiach života. Pomáhaj nám víťaziť v skúškach viery, aby sme sa za žiadnych okolností nezriekli svojej viery v Boha. Vyprosuj nám ducha pokánia, túžbu po obrátení, aby sme sa zriekli každého hriechu a zachovali si dušu i srdce čisté. Sprevádzaj všetky naše práce a námahy ako naša Matka a privádzaj nás k svojmu Synovi. Oroduj za nás, aby sme podľa slov tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, boli svetlom sveta a soľou zeme. Nech o nikom nezmýšľame a nehovoríme zle; nech sme svedkami Božej lásky a jeho kráľovstva uprostred ľudí tohto sveta, s ktorými sa denne stretávame.

Mária – naša Matka a naša nádej, chceme vždy ostať verní tebe,
aby v tvojej prítomnosti uprostred nás, sme neustále nachádzali tvojho Syna, ktorého prosíme, aby nám – až sa naplní čas nášho pozemského putovania – pripravil miesto v nebeskom kráľovstve, v ktorom už ty – naša Matka – prebývaš ako Kráľovná neba i zeme.  Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

(„Nihil obstat.“ prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)