Požehnanie kaplnky v Kotešovej

Dňa, 7. apríla 2024, v nedeľu Božieho milosrdenstva bola vo farnosti Kotešová požehnaná už tretia kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Panna Mária prichádza do rodín, aby sa stala ich Kráľovnou, prinášala im Božie požehnanie, rozdávala im potrebné milosti pre každodenné starosti života a privádzala ich bližšie k Ježišovi, k svojmu Synovi… Vďaka Panna Mária za tvoju starostlivosť o nás! Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! sg