Návšteva farnosti Malé Uherce

V nedeľu 14. apríla 2024 nás v kostole sv. Anny v Malých Uherciach po sv. omši čakalo milé prekvapenie. Rehoľná sestra Mária zo ZZM prišla predstaviť putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá putuje po domácnostiach. Táto kaplnka prichádza na týždeň do domácnosti. Cieľom je, aby sa rodina stretávala pri tejto kaplnke a spoločne sa Čítať viac . . .

Návšteva v Rajeckej Lesnej

V nedeľu 21.4.2024 sa našej farnosti Rajecká Lesná dostalo veľkej milosti, pretože k nám zavítala vincentka sestra Gemma Blašková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Už od rána sme sa na ňu veľmi tešili, pretože prišla, aby nám priblížila Pannu Máriu, ako rozdávateľku všetkých milostí. Veríme, že sa u nás – v bazilike Narodenia Panny Čítať viac . . .

Návšteva a požehnanie v Tekovskej Novej Vsi

Dňa 10.3.2024 navštívila našu farnosť sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Nitry a zo Združenia Zázračnej medaily. Po sv. omši v Gondove a vo farskom kostole v Tekovskej Novej Vsi nám porozprávala o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré, o histórii vzniku Zázračnej medaily a apoštoláte podomovej kaplnky Panny Čítať viac . . .

Návšteva v Rajci

Štvrtá pôstna nedeľa, „radostná“, 10.marca 2024 sa v našej farnosti Rajec začala trocha netradične. Zavítala ku nám Panna Mária Zázračnej medaily v putovnej kaplnke so sestričkou Gemmou na prezentáciu o Združení Zázračnej medaily s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Vo farskom kostole 3x a na filiálkach v Ďurčinej, Malej a Veľkej Čiernej s. Gemma podala Čítať viac . . .

Návšteva v Kamenici nad Cirochou

Zázračná medaila a putovná kaplnka – prostriedok požehnania a milostí pre našu farnosť… Tohtoročná Kvetná (palmová) nedeľa, 24. 3. 2024, bola v našej farnosti  o niečo zvláštnejšia ako tie minulé. Pozvanie nášho duchovného otca prijala sestra Gemma, vincentka zo Združenia Zázračná medaila (ZZM). Jedná sa o medzinárodné verejné združenie veriacich, do ktorého môžu patriť všetci, Čítať viac . . .

Návšteva v Šarišských Dravciach

Chceli by sme vyjadriť veľkú vďačnosť za návštevu sr. Gemmy, vincentky z Košíc, u nás v Šarišských Dravciach začiatkom nového roka, vo vianočnom období, 7. januára 2024. Porozprávala nám o podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej Medaily. Sestričkina inšpiratívna prezentácia nás povzbudila k tejto iniciatíve. S nadšením vyjadrujeme záujem prijať túto podomovú kaplnku do našej farnosti. Čítať viac . . .