Podomová návšteva Panny Márie

Je to socha Panny Márie Zázračnej medaily umiestnená v kaplnke putujúca po rodinách. Rodina sa doma stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, uvedomili Jej živú prítomnosť, našli čas na Pána Boha, na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život. Kaplnka pravidelne navštevuje rodiny, aj osamote žijúcich, ktorí sa prihlásili. Každá skupina má svojho vedúceho, ktorý je koordinátorom putovania a je s regionálnymi sestrami vincentkami v kontakte. Kaplnka ostáva vo farnosti už navždy. V priebehu roka sa môžu prihlásiť ďalší, alebo pre nejaký dôvod aj odhlásiť.

Čo je to „podomová návšteva“?

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily (putovná kaplnka) je apoštolátom evanjelizácie Združenia Zázračnej medaily. „Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej  Matky.“

Od tejto chvíle vás ona sama bude navštevovať vo vašich vlastných príbytkoch, pretože si praje vniesť do vašich životov útechu, ktorú nám vždy ponúka. Ona si praje, aby sme si sadli blízko k nej a rozprávali sa s ňou, ako to robila aj sv. Katarína. Tento dialóg lásky a dôvery vás určite povzbudí a pomôže vám premeniť vaše životy. (zo sprievodného slova pri požehnávaní kaplnky)

V čom spočíva „podomová návšteva“?

 • Vytvorí sa skupinka 20 až 25 rodín alebo veriacich žijúcich osamote.
 • Každá skupinka má svojho vedúceho – koordinátora, ktorý je v kontakte s centrom združenia.
 • Pripraví sa zoznam, ku komu a kedy Panna Mária príde.
 • Do každej prihlásenej domácnosti prichádza pravidelne Panna Mária na týždeň (približne dvakrát do roka).

Čo je cieľom týchto „návštev“?

 • Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe, a aby sa myšlienka sv. Jána Pavla II. „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ stala skutočnosťou.
 • Aby si členovia rodiny pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom, a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
 • Aby sa členovia rodiny učili vykonávať svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?

 • Rodina prijímajúca kaplnku sa modlí modlitbu prijatia/prosby (leták putujúci s kaplnkou), môže pri nej zažať sviečku a ozdobiť ju kvetmi na znak úcty a lásky.
 • Odporúča sa venovať viac času osobnej a spoločnej modlitbe a denne sa zasväcovať Panne Márii (materiály k modlitbe putujú s kaplnkou).
 • Pred odovzdaním kaplnky nasledujúcej rodine sa členovia rodiny pomodlia modlitbu rozlúčky/vďaky.
 • Kaplnka zostáva vo farnosti natrvalo.
 • Panna Mária rozdáva veľa milostí, mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Svedectvá a zážitky s Pannou Máriou môžete zapísať do zošita, ktorý putuje s kaplnku.

Združenie je nádejou pre naše rodiny. Cez obnovovanie úcty a lásky k Nepoškvrnenej Panne Márii, cez podporovanie spoločnej modlitby v rodinách, cez povzbudzovanie k dôvere a odovzdanosti v životných ťažkostiach a tak napomáhať k uzdraveniu duchovnej a morálnej biedy našich rodín. Panna Mária a jej prítomnosť ovplyvňuje a oslovuje členov rodiny; zhromažďuje ich ako apoštolov vo Večeradle. Mnohí hovoria o vyprosených milostiach, zázrakoch. Keď je prítomná Panna Mária v domácnosti, je to ako duchovná obnova rodiny. Členia rodiny sú pozornejší k sebe navzájom, ale aj na Božiu pomoc a ochranu, stávajú sa vďačnejší. Keď je prítomná P. Mária v domácnosti, je to čas pokoja, uvedomujú si jej živú prítomnosť, ako člena rodiny. Keď je prítomná Panna Mária v domácnosti, mení sa jej atmosféra, vzťahy v rodine i v susedstvách. Viacerí si vyprosili dieťatko, našli si prácu, ktorú sa im dovtedy nedarilo nájsť. Aj tí členovia rodiny, ktorí odmietali tento apoštolát, keď sa ocitli sami v prítomnosti kaplnky Panny Márie, pocítili túžbu zostať v jej prítomnosti a modliť sa. Po viacerých rokoch členovia rodín prichádzajú k sviatostiam, obnovuje sa spoločná modlitba v rodine. Spolu s Pannou Máriou sa ľahšie, v pokoji prekonávajú náročné rodinné situácie, ťažkosti, choroby.