Podomová návšteva Panny Márie

je apoštolátom evanjelizácie
Združenia Zázračnej medaily.

Od tejto chvíle vás ona sama bude navštevovať
vo vašich vlastných príbytkoch, pretože si praje
vniesť do vašich životov útechu, ktorú nám vždy ponúka. Ona si praje, aby sme si sadli blízko k nej
a rozprávali sa
s ňou, ako to robila aj sv. Katarína.
Tento dialóg lásky a dôvery vás určite povzbudí
a pomôže vám premeniť vaše životy.“

(zo sprievodného slova pri požehnávaní kaplnky)

Urob zo svojej domácnosti svätyňu Božej Matky

CIEĽ

 • Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe.
 • Aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom
  a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
 • Aby vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou.
 • Aby sa stala skutočnosťou myšlienka sv. Jána Pavla II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

AKO?

 • Vytvorí sa skupinka 20 až 25 rodín alebo veriacich žijúcich osamote.
 • Každá skupinka má svojho vedúceho – koordinátora, ktorý je v kontakte s centrom združenia.
 • Pripraví sa zoznam, ku komu a kedy Panna Mária príde.
 • Do každej prihlásenej domácnosti prichádza Panna Mária na týždeň (približne dvakrát do roka).
 • Rodina prijímajúca kaplnku sa modlí modlitbu prijatia (leták putujúci s kaplnkou),
  môže pri nej zažať sviečku a ozdobiť ju kvetmi na znak úcty a lásky.
 • Odporúča sa venovať viac času osobnej a spoločnej modlitbe a denne sa zasväcovať Panne Márii.
 • Pred odovzdaním kaplnky nasledujúcej rodine sa členovia rodiny pomodlia modlitbu rozlúčky.
 • Prihlásení záujemcovia (rodiny) sa stávajú všeobecnými členmi Združenia Zázračnej medaily
  a dostávajú dekrét o tomto členstve.
 • Kaplnka zostáva natrvalo vo farnosti.
 • Panna Mária rozdáva veľa milostí, mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Svedectvá a zážitky
  s Pannou Máriou môžete zapísať do zošita, ktorý putuje spolu s kaplnkou.
zdieľajte - lajkujte :-)