Návšteva v Kamenici nad Cirochou

Zázračná medaila a putovná kaplnka – prostriedok požehnania a milostí pre našu farnosť…

Tohtoročná Kvetná (palmová) nedeľa, 24. 3. 2024, bola v našej farnosti  o niečo zvláštnejšia ako tie minulé. Pozvanie nášho duchovného otca prijala sestra Gemma, vincentka zo Združenia Zázračná medaila (ZZM). Jedná sa o medzinárodné verejné združenie veriacich, do ktorého môžu patriť všetci, ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu a podľa svojho životného stavu sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva. Sestra Gemma v krátkosti predstavila združenie, zázračnú medailu a putovnú kaplnku pri každej nedeľnej omši a neskôr poobede v kostole sv. Štefana v Kamenici po krížovej ceste prezentovala ZZM a viac predstavila zázračnú medailu a putovnú kaplnku s Pannou Máriou. V prezentácií opísala mnoho uzdravení a odpovedí na modlitby tým, ktorí nosili so zbožnosťou a vierou zázračnú medailu. Táto putovná kaplnka aj v našej farnosti bude putovať z domu do domu po rodinách, ktoré ju s láskou a úctou príjmu medzi seba. Každý kto by mal záujem, či jednotlivec alebo rodina, prijať putovnú kaplnku s Pannou Máriou sa môže zapísať na zoznam, ktorý je v zadnej časti kostola na stolíku pri oznamoch. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto apoštolátu môžete v Kamenici kontaktovať p. Terkošovú…. Nech táto Zázračná medaila a putovná kaplnka pokračuje vo svojej ceste šírenia požehnania a milostí medzi nami, a nech každý, kto sa stretne s jej prítomnosťou, nájde útechu a nadšenie v poznatku, že nie sme sami na našej životnej púti.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Katarína Terkošová