Pôstna duchovná obnova na Spiši

V sobotu 2. marca 2024 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre členov Združenia Zázračnej medaily v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Duchovne načerpať, povzbudiť sa a obnoviť prišlo 85 záujemcov z 23 farností Spiša a okolia. Bohatý program modlitby a stíšenia svojou prítomnosťou, prednáškami a vysluhovaním sviatostí obohatil dôstojný pán farár z Vyšných Repáš, Igor Jendruch. Téma jeho príhovorov bola starostlivosť o svoje srdce. Stretnutie môjho srdca s Máriiným a Ježišovým srdcom. Mottom bol žalm Ž 64 „Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť…“

 

Počas duchovného programu sme sa zoznámili aj s novým čoskoro blahoslaveným, Božím služobníkom Jankom Havlíkom, cez jeho myšlienky počas modlitby ruženca, krížovej cesty a videoprezentácie.

Pri rozlúčke, účastníci obnovy vyjadrovali veľkú spokojnosť, nadšenie, radosť a vďaku za spoločne prežitý deň. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie… Ďakujeme duchovnému otcovi Igorovi, aj predstaveným seminára, že nás prijali a mohli sme byť v ich priestoroch… Ďakujeme Nebeskému Otcovi a Panne Márii, že nás takto všetkých spája a priťahuje k svojmu Synovi. Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás ktorí sa k tebe utiekame.

 

vďačná sr. Gemma