Požehnanie kaplniek v Sačurove

Dnes 4.11.2023, na prvú sobotu, pri sv. omši boli pánom farárom Marekom Džurbalom požehnané kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdané prvým rodinám, aby si od Panny Márie pri spoločnej modlitbe vyprosovali potrebné milosti pre svoj rodinný i osobný život.   Dnešný deň, tak nádherný a plný Božích milostí… najkrajší deň pre našu rodinku, kedy Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Malé Uherce

V nedeľu 14. apríla 2024 nás v kostole sv. Anny v Malých Uherciach po sv. omši čakalo milé prekvapenie. Rehoľná sestra Mária zo ZZM prišla predstaviť putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá putuje po domácnostiach. Táto kaplnka prichádza na týždeň do domácnosti. Cieľom je, aby sa rodina stretávala pri tejto kaplnke a spoločne sa Čítať viac . . .

Návšteva a požehnanie v Tekovskej Novej Vsi

Dňa 10.3.2024 navštívila našu farnosť sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Nitry a zo Združenia Zázračnej medaily. Po sv. omši v Gondove a vo farskom kostole v Tekovskej Novej Vsi nám porozprávala o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré, o histórii vzniku Zázračnej medaily a apoštoláte podomovej kaplnky Panny Čítať viac . . .

Duchovná obnova v Parchovanoch

Cez víkend 26. – 28. apríla 2024 sa uskutočnila duchovná obnova vo farnosti Parchovany pri príležitosti 10. výročia založenia ZZM. Program sa začal v piatok podvečer modlitbou bolestného ruženca so zamysleniami zo života Janka Havlíka CM – Božieho služobníka a pokračoval svätou omšou. Po nej nám sr. Gemma Blašková DKL priblížila históriu vzniku Združenia na Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky v Parchovanoch

Vo farnosti Parchovany sa v dňoch 26.-28.04.2024 uskutočnila duchovná obnova pri príležitosti 10. výročia založenia ZZM. V jej závere v nedeľu po modlitbe ruženca rozjímaniami o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Sestra Gemma sa krátko prihovorila pred sv. omšou, povedala o Zázračnej medaile, o význame a dôležitosti podomovej návštevy Panny Márie pre naše rodiny. Čítať viac . . .

Požehnanie v Kamenici nad Cirochou

V našej farnosti sa 28. apríla 2024 konala milá slávnosť. V tento deň boli požehnané putovné kaplnky Panny Márie, pod vedením P. Jozefa Nogu z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Vo svojej homílii páter Jozef hovoril o mimoriadnom postavení Panny Márie v diele spásy. Aj Panna Mária bola učeníčkou Pána Ježiša, bola napojená na Čítať viac . . .