Požehnanie kaplniek Panny Márie v Trstenej

Vo farnosti Trstená 13. 1. 2021 požehnal dve nové kaplnky náš pán dekan Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ktorý dodal tejto prekrásnej slávnosti úctu a dôstojnosť. V jeho osobe máme v našej farnosti obrovské požehnanie. Pretvára našu farnosť na chrám, aby sme žili zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu. Veríme, že rodiny do ktorých Čítať viac . . .

Slávenie PMZM 190. výročie vo farnostiach ZZM

V roku 1830 pripadla sobota pred prvou adventnou nedeľou na dátum 27. november. Tento deň sa už navždy bude spájať s darom, ktorý nám nebeská Matka odovzdala prostredníctvom jednoduchej novicky v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, na ulici rue du Bac v Paríži. O pol šiestej večer, počas večerného rozjímania, počuje sestra Katarína Labouré akoby jemný šuchot hodvábnych šiat. Čítať viac . . .

Ako sme slávili sviatok Panny Márie Zázračnej medaily vo farnostiach

Vedúce a členovia ZZM z rôznych farností nám poslali zaujímavé články, aby sa s nami podelili, ako prežívali 190. výročie sviatku Panny Márie Zázračnej medaily. Už sme uverejnili článok a video k sláveniu, ktoré si môžete prečítať a pozrieť TU. A teraz zopár vašich príspevkov. Pán Boh zaplať!   Dolný Kubín Ďakujeme všetkým, ktorí sa Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie v Špačinciach

Dnes začala v našej farnosti putovať ďalšia – už štvrtá – Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Kaplnku požehnal a prvej rodinke odovzdal vdp. Peter Mikula počas dnešnej slávnostnej svätej omše na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a zároveň na 190. výročie zjavenia a daru Zázračnej medaily. Vďaka, otec Peter, Čítať viac . . .

Slávenie sviatku PMZM a požehnanie kaplnky Panny Márie v Chlebniciach

Dňa 27.11.2020 znelo chlebnickým chrámom slávnostné Te Deum, ktorým sme vyjadrili vďaku Nebeskému Otcovi za to, že v tento deň v našej farnosti bolo založené Združenie Zázračnej medaily a vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bola posvätená prvá kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Je to významný deň, kedy sme slávili aj 190. výročie daru Zázračnej medaily a rok keď Čítať viac . . .