Požehnanie kaplniek vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou

V sobotný podvečer misijného týždňa 29. apríla bola svätá omša spojená s odovzdaním kaplniek Panny Márie. V rámci farnosti sme prijali dve kaplnky. Jednu do filiálky Šelpice a druhú do farského kostola Bohdanovce nad Trnavou. Veríme, že Panna Mária prinesie do našich domovov veľa milostí a požehnania. Sme vďační, že touto formou budeme bližšie k Čítať viac . . .

Návšteva Základnej školy v Beladiciach

V piatok 26. mája sme mali v škole vzácnu návštevu. Približne hodinovú prednášku si pre nás pripravila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Porozprávala nám o sv. Vincentovi de Paul, ako aj o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré a o súčasných projektoch, v ktorých sestry zo Spoločenstva pomáhajú tým, ktorí pomoc potrebujú. Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Očová

Naša farnosť Všetkých svätých v Očovej dostala tú milosť, že nás navštívila uplynulú nedeľu sestrička Mária zo Združenia zázračnej medaily. Sestrička nám láskavo a srdečne porozprávala o tom, ako sa v júli 1830 zjavila Panna Mária sestre Kataríne Labouré. Dozvedeli sme sa o tom, ako prebiehalo toto stretnutie, aký dar dostala s. Katarína od Nepoškvrnenej Čítať viac . . .

Podomová návšteva Panny Márie – Snina

V nedeľu 14. mája 2023 našu farnosť navštívila sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a predstavila nám krásnu duchovnú aktivitu, ktorú chceme rozšíriť aj v našich domácnostiach. Spočíva v tom, že sa vytvoria skupinky 20-25 rodín (prípadne samostatne žijúcich veriacich), ktorí podľa spoločného zoznamu vo svojich domovoch prijímajú malú kaplnku Čítať viac . . .

Požehnanie 4. kaplnky v Ruskove

V nedeľu 14.05.2023 bola v našej farnosti radostná udalosť. Náš duchovný otec Stanislav Stronček spolu s otcom Ondrejom slúžili sv. omšu na konci ktorej sa modlili za rodiny, ktoré Panna Mária Zázračnej medaily navštívi, potom posvätil putujúcu kaplnku a vyzval rodinu Novotnú k oltáru, aby sa prišli pomodliť modlitbu prijatia Panny Márie do svojej domácnosti a prevziať si Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Uloži

V sobotu, 13. mája 2023 na sviatok Panny Márie Fatimskej, sme mali vo farnosti ráno o 9,00 hod. slávnostnú sv. omšu. Hlavným celebrantom bol P. Ondrej Skočík CM, vincentín, ktorý požehnal pre naše farnosti Uložu a Vyšné Repaše dve kaplnky, pre skupiny, ktoré sa vytvorili po návšteve a prezentácii tohto apoštolátu sr. Gemmou. Týmto požehnaním sa založilo Združenie Zázračnej Čítať viac . . .