Požehnanie kaplniek vo farnosti Senec

V pondelok večer 19. decembra nám pri večernej sv. omši požehnal otec Garaj tri kaplnky. Po požehnaní a prednesení Modlitby prosby si ich slávnostne prevzali prvé rodiny. Vytvorili sme 2 kaplnky zo slovenských veriacich a tú tretiu zaplnili naši maďarskí veriaci. Bola prednesená aj modlitba v maďarčine. . Veľmi pekne ďakujeme za všetko, hlavne Vám Čítať viac . . .

Úcta k posolstvu Zázračnej medaily Panny Márie

V čase prežívania Adventu, ktorý je pre kresťanov obdobím čakania na príchod Spasiteľa Ježiša Krista, by sa mal každý veriaci na tento čas aj duchovne pripraviť. Toto obdobie trvá štyri týždne, čoho symbolom je adventný veniec so štyrmi sviecami. Na ranných sv. omšiach sa spievajú rorátne piesne pri sviečkach, čo pripomína, že pred narodením Ježiša Krista Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Sereď

V pondelok 5.12.2022 p. dekan Ján Hallon spolu so svojimi farníkmi v našej farnosti Sereď privítal o. Jozefa Garaja CM. Radosť a úsmev na ich tvárach, a aj na našich, sa nedal prehliadnuť. Touto radosťou nás dobrotivý Boh obdarúva neustále, keď sú srdcia zakotvené v Kristovi cez Máriu. Radosť nás všetkých predchádzala nádhernej slávnosti, sláveniu Čítať viac . . .

Oslava 5. výročia Združenia Zázračnej medaily v Petrovanoch

Na prvú sobotu 3.12. sa uskutočnila adventná duchovná obnova vo farnosti Petrovany pri príležitosti piateho výročia ZZM. Duchovnú obnovu viedol exercitátor P. Peter Lasota SAC a sestra Mária Gostíková, ktorá otvorila túto duchovnú obnovu radostným ružencom so sv. Vincentom. Po svätom ruženci bola prednáška na tému modlitba. ,,Bez modlitby sme nula‘‘, poukázal vo svojej prednáške o. Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Kotešovej

Dnešný deň, 27. november 2022, bol pre našu farnosť Kotešová veľmi významným dňom. Na sv. omši sme privítali pátra Jozefa Nogu CM z rehole vincentínov. Jeho návšteva nebola náhodná, páter Jozef počas sv. omše požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej a týmto požehnaním sa aj naša farnosť začlenila do Združenia Zázračnej medaily. . Počas sv. omše Čítať viac . . .