Návšteva Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

Sila Zázračnej medaily V posledných rokoch sa vďaka rehoľným sestrám dcéram kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Orave rozšírila podomová návšteva kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Náš Dom Charitas sv. Františka z Assisi Trstená sa tiež zapísal do Združenia Zázračnej medaily, kde sa prostredníctvom prijatia kaplnky snažíme vytvárať modlitbové spoločenstvo v duchu kresťanskej lásky. Pre lepšie pochopenie, poznanie významu, potrebe Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia ZZM v tichu

Na duchovných cvičeniach v Kňazskom seminári v Nitre od 8. do 10. júla 2021 som sa zúčastnila aj ja. Program bol nad moje očakávanie po duchovnej stránke veľmi bohatý a zaujímavý. Od rána do večera som zažívala BOŽÍ dotyk a veľký pokoj. . Prednášal nám exercitátor P. Branislav Dado SJ a sestrička Renáta. Prednášky zaujali Čítať viac . . .

Návšteva v dedinke Pribiš

V nedeľu 4. júla 2021 na pozvanie pána farára Petra Palindera prišli do našej filiálky Pribiš, sestričky sv. Vincenta de Paul, aby nám predstavili podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Rozprávanie sestričky Gemmy o sv. Kataríne Labouré a Zázračnej medaile sa všetkým páčilo. Svedectvá nás veľmi posilnili a utvrdili v tom, že Panna Mária je naša skutočná a pravá matka. Veľmi Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Považská Bystrica

4.júla 2021, v tento pekný letný deň, sme privítali v našej Farnosti Sv. Rodiny v Považskej Bystrici sestričky vincentky. Prišli s úsmevom na tvári a bolo na nich vidieť, že majú radosť z našej prítomnosti. Sestričky slávili s nami sv. omšu a stručne predstavili Združenie Zázračnej medaily a zjavenie Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Poobede sa uskutočnila Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Janíkovce

            V nedeľu 27. júna 2021 po „hodových“ sv. omšiach mali dve sestry vincentky zo Šindolky krátke vovedenie do putovania podomovej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v našej farnosti. Súviselo s tým opakovanie zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré, z ktorého táto iniciatíva duchovne vyrastá a prináša mimoriadne a až Čítať viac . . .