Požehnanie kaplniek v Revúcej

V Revúcej, dňa 22. novembra 2023, nastala krásna chvíľa a pekná slávnosť. Večer o 18,00 h pri svätej omši, ktorú celebroval páter Dominik Pavol CM, bolo požehnaných päť putovných kaplniek Panny Márie. Prevzalo ich do svojich rodín 5 zástupcov jednotlivých skupín. Vo farnosti Revúca, filiálkach Revúčka a Muránska Zdychava sa spolu prihlásilo 83 rodín. Tam, kde sa rodí dobrá Čítať viac . . .

Prezentácia ZZM vo farnosti Krompachy

V nedeľu 19. novembra 2023 našu farnosť Krompachy a filiálku Slovinky navštívila sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Doniesla nám do kostola kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, aj rôzne materiály súvisiace Pannou Máriou. Boli sme na troch sv. omšiach. Kaplnku sme umiestnili pred oltár, aby ju všetci videli. Po sv. omši na Čítať viac . . .

Duchovná obnova ZZM v Bardejove

Pri príležitosti hlavného sviatku Združenia Zázračnej medaily – sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily, ktorý si pripomíname každý rok 27. novembra – sa konala duchovná obnova pre členov ZZM 18. novembra 2023 v kaplnke Božieho milosrdenstva Bardejove na sídlisku Družba. Pre zúčastnených, ktorí prišli aj z iných farností, bol pripravený bohatý duchovný program. Chceme sa podeliť s Čítať viac . . .

Požehnanie šiestej kaplnky PMZM

V nedeľu 12. novembra 2023, pri sv. omši, bola pánom dekanom Stanislavom Strončekom vo farnosti Ruskov, požehnaná už v poradí šiesta putovná kaplnka Panny Márie. Poslaním Panny Márie Zázračnej medaily je navštevovať, povzbudzovať a rozdávať hojné milosti v rodinách vo filiálke Ďurkov. Prevzala si ju prvá mladá rodinka. Bez Panna Mária, oroduj za nás a pomáhaj nám na ceste za Čítať viac . . .

Stretnutie členov ZZM v Ruskove

Prvú novembrovú nedeľu (5.11.2023) by sme v našej farnosti Ruskov, kľudne mohli nazvať aj „Nedeľou Panny Márie Zázračnej medaily“, lebo sme v jej spoločnosti prežili takmer celý deň. Svätú omšu vo farskom kostole slúžil v tento deň duchovný otec Martin Rečlo z Arcidiecézneho centra pre rodinu. V príhovore povzbudzoval rodiny k životu podľa evanjelia tak, ako žila aj nedávno blahorečená rodina Čítať viac . . .

Prijatie do aktívneho členstva Žilina

5. novembra 2023 prijalo v Žiline aktívne členstvo 16 nových aktívnych členov ZZM V mesiacoch október a november sa naše Združenie venuje formácii nových aktívnych členov ZZM. Počas dvoch víkendových blokoch prechádzajú budúci noví členovia v súlade s charakteristikou ZZM intenzívnou formáciou v cirkevnom, mariánskom a vincentskom duchu. Prvý región už má túto krásnu formáciu za sebou. V Žiline sme v nedeľu 5. Čítať viac . . .