Spoločenstvá ZZM

Stali sme sa duchovnou rodinou cez Pannu Máriu Zázračnej medaily po celom Slovensku. Spoločenstvá ZZM sa nachádzajú vo všetkých diecézach. Tu je zoznam farností a filiálok, kde v rodinách putuje kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily.

 

Spoločenstvá ZZM