Kaplnka v Rokycanoch

Na prvú sobotu, 2. marca 2024, náš pán farár Martin Ferčák požehnal putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily pri sv. omši, v našom kostolíku v Rokycanoch. Túžobne sme ju očakávali a tešíme sa, že je už medzi nami, v našich rodinách! To už pribudla piata kaplnka v našej farnosti Bajerov. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Štefánia Šoltýsová, vedúca ZZM