Požehnanie v Kamenici nad Cirochou

V našej farnosti sa 28. apríla 2024 konala milá slávnosť. V tento deň boli požehnané putovné kaplnky Panny Márie, pod vedením P. Jozefa Nogu z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Vo svojej homílii páter Jozef hovoril o mimoriadnom postavení Panny Márie v diele spásy. Aj Panna Mária bola učeníčkou Pána Ježiša, bola napojená na svojho Syna. A tak ako ratolesti sú napojené na vinič, tak aj my všetci máme byť napojení na nášho Pána.

V posledných storočiach sa Panna Mária zjavila na viacerých miestach. Zjavila sa aj sv. Kataríne Labouré, 27. novembra 1830 v Paríži. Sv. Katarína patrila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Túto medailu Panna Mária darovala nám všetkým, aby sme ju nosili s úctou a dôverou. Je znakom Božej lásky a je aj výzvou, aby sme v našom živote lepšie nasledovali Ježiša Krista a k tomu nám chce pomôcť aj samotná Panna Mária. 27. novembra 2009 je zároveň dňom založenia Združenia zázračnej medaily na Slovensku.
Najdôležitejším poslaním ZZM je, aby nás Panna Mária privádzala k svojmu Synovi. Toto združenie nás povzbudzuje k spoločnej modlitbe. Aby sme sa schádzali spoločne, zvlášť naše rodiny, aby sme sa spoločne modlili. Máme prosiť o tie milosti, ktoré rodina najviac potrebuje.

Pri slávnostnom požehnaní kaplniek boli tie následne odovzdané prvým rodinám v našej farnosti v Kamenici i Kamienke. Páter pritom použil malý príklad… Každý z nás má nejaké poistenie – domácnosti, auta a pod. To preto, aby sme vedeli vykryť z týchto financií naše výdaje v čase nejakej krízy. Podobne aj Panna Mária nám ponúka také “poistenie“ pre našu spásu. Kto bude nosiť s dôverou túto medailu a bude sa modliť povzdych, ktorý nás sama naučila: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“, ten obsiahne potrebné milosti
a jedného dňa slávu v nebi.

28. apríl 2024 je teda dňom založenia ZZM v našej farnosti, ktorý si budeme každý rok pripomínať. Náš duchovný otec dúfa, že Panna Mária prinesie veľa požehnania a milostí do našich domácností. Taktiež pripomína, že je stále možné prihlásiť sa, či už u vedúcich skupín, alebo v sakristii kostola.

 

Rozhovor
Po skončení slávnosti sme oslovili pátra Jozefa Nogu, aby sa nám bližšie predstavil.

Počuli sme v homílii, že ste prišli z ďaleka. Odkiaľ k nám prichádzate?
„Prichádzam z Bratislavy. Tam pôsobím vo farnosti Ružinov. A som aj národným direktorom
Združenia Zázračnej medaily. Teda som došiel z druhého “konca“ Slovenska, zo západu na
východ.“

Vypočuli sme si od Vás aj históriu zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a bolo to z Vašej strany všetko pekne vysvetlené. No chceme aj vedieť, na aký podnet ste zavítali do našej farnosti, kým ste boli oslovený?
„Väčšinou to býva tak, že kňaz, či rodiny oslovia niektorú z našich sestier vincentiek. Máme tri regióny – východný región, stredný región, ktorý zahŕňa aj Oravu a západný región. Podľa toho, kde sa farnosť nachádza. Vo vašom prípade to bola sestra Gemma. Tá po dohode s miestnym kňazom vo farnosti predstaví ZZM a následne prichádza informácia ku mne, aby sme dohodli dátum požehnania.“

Čo by ste chceli odkázať  našim farníkom?
„Ak chcete vedieť čo sú zázraky, tak sa dajte pod ochranu Panny Márie. A hlavne nech sa spolu rodiny modlia, aby im Panna Mária mohla sprostredkovať veľa milostí. Za štrnásť rokov, čo pôsobí ZZM na Slovensku, je už jedna kniha zázrakov, ktoré sa odohrali v rodinách a prichádza aj do každej farnosti. Tam sú živé svedectvá ľudí, ktorí zapísali, kto čo zažil, tú svoju skúsenosť s Pannou Máriou. Takže, ak chcete vedieť čo sú zázraky aj vo vašich rodinách, tak sa dajte pod ochranu Panny Márie.“

Článok a rozhovor z farského časopisu Palma v Kamenici nad Cirochou.