Požehnanie v Dlhom Klčove

V piatok 17. mája 2024 sme vo filiálke Dlhé Klčovo vo farnosti Sačurov, s radosťou v srdci prežili svätú omšu a posvätenie dvoch nových putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, našim duchovným otcom Marekom Džurbalom. Naša rodina sa rozrástla o nových členov, preto budeme mať v našej farnosti už 3 kaplnky Panny Márie. Tešíme sa Čítať viac . . .

Siedma kaplnka PM v Lendaku

V sobotu 28.10.2023 sme v Lendaku požehnali siedmu putovnú kaplnku Panny Márie zázračnej medaily. Všetci noví členovia sa tešia a nevedia sa dočkať, kedy príde kaplnka do ich domovoch. Verím, že budú všetci farníci mať vo veľkej úcte našu nebeskú Matku Pannu Máriu, ktorá nás ochraňuje na našich cestách života po všetky dni. Amen Ave Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek v Sačurove

Dnes 4.11.2023, na prvú sobotu, pri sv. omši boli pánom farárom Marekom Džurbalom požehnané kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdané prvým rodinám, aby si od Panny Márie pri spoločnej modlitbe vyprosovali potrebné milosti pre svoj rodinný i osobný život.   Dnešný deň, tak nádherný a plný Božích milostí… najkrajší deň pre našu rodinku, kedy Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky v Parchovanoch

Vo farnosti Parchovany sa v dňoch 26.-28.04.2024 uskutočnila duchovná obnova pri príležitosti 10. výročia založenia ZZM. V jej závere v nedeľu po modlitbe ruženca rozjímaniami o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Sestra Gemma sa krátko prihovorila pred sv. omšou, povedala o Zázračnej medaile, o význame a dôležitosti podomovej návštevy Panny Márie pre naše rodiny. Čítať viac . . .

Požehnanie v Kamenici nad Cirochou

V našej farnosti sa 28. apríla 2024 konala milá slávnosť. V tento deň boli požehnané putovné kaplnky Panny Márie, pod vedením P. Jozefa Nogu z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Vo svojej homílii páter Jozef hovoril o mimoriadnom postavení Panny Márie v diele spásy. Aj Panna Mária bola učeníčkou Pána Ježiša, bola napojená na Čítať viac . . .

Na Rajec sa dnes vylievali lúče milostí

Po tom, čo túto farnosť navštívila sr. Gemma a predstavila Združenie Zázračnej medaily, dnes 21. apríla 2024, pri sv. omši P. Jozef Noga – direktor ZZM požehnal a prvým rodinám odovzdal 14 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Naša radosť bola o to väčšia, že sme zažili ešte jednu výnimočnú udalosť – dnes bola Čítať viac . . .