Prijatie do AČ ZZM v Prešove

Vo formácii sme pokračovali cez víkend 24. – 26. novembra 2023. Kedy sme sa opäť stretli, aby sme sa obohatili prednáškami a vzájomnou deľbou o službe a aktívnom živote v združení. Na záver formačného stretnutia bolo pri sv. omši slávnostné prijatie do aktívneho členstva.   Predstavujeme vám 11 nových aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily. Po Čítať viac . . .

FD v Nitre a prijatie do AČ ZZM

V lete r.2018 putovala k nám do Trnavy, Farnosti Božieho milosrdenstva, po prvý raz kaplnka P. Márie Zázračnej medaily. S radosťou a veľkou vďačnosťou Panne Márii som sa prihlásila za členku Združenia Zázračnej medaily. Odvtedy pravidelne aspoň raz za polrok privítame Pannu Máriu ZM v našom domove. S ňou vždy prichádza do rodiny stíšenie a Čítať viac . . .

Prijatie do AČ ZZM v Žiline

5. novembra 2023 prijalo v Žiline aktívne členstvo 16 nových aktívnych členov ZZM V mesiacoch október a november sa naše Združenie venuje formácii nových aktívnych členov ZZM. Počas dvoch víkendových blokoch prechádzajú budúci noví členovia v súlade s charakteristikou ZZM intenzívnou formáciou v cirkevnom, mariánskom a vincentskom duchu. Prvý región už má túto krásnu formáciu za sebou. V Žiline sme v nedeľu 5. Čítať viac . . .

Formácia AČ ZZM v Nitre

V dňoch 27.10. až 29.10.2023 sa konal v Nitre prvý formačný blok A pre záujemcov o aktívne členstvo v ZZM. Hoci sme boli z rôznych kútov najmä západného Slovenska, veľmi rýchlo medzi nami zavládla rodinná atmosféra, cítili sme sa naozaj ako deti jedného Otca a jednej Matky. Určite k tomu prispelo nádherné prostredie domu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Čítať viac . . .

Formácia AČ ZZM v Žiline

Počas víkendu 13.10. – 15.10.2023 sme zažili krásne spoločenstvo počas formácie pre nových aktívnych členov ZZM. Formačne dni sa konali sa v Žiline u saleziánov. V programe dní sa striedali modlitba, prednášky a zdieľania, v nedeľu obedom sa ukončil prvý formačný blok na severe Slovenska. Vďaka všetkým, ktorí prijali pozvanie… bol to požehnaný a obohacujúci Čítať viac . . .

Formácia AČ ZZM v Prešove

Cez víkend 29.9.-1.10.2023 sme začali víkendovú formáciu pre nových aktívnych členov ZZM na Slovenku. Konali sa v Prešove v exercičnom dome sv. Ignáca. V každom dni sme mali v programe formácie pripravené modlitby, krásne a povzbudzujúce prednášky, ktoré majú pripravené sr. Renáta Bezáková DKL a národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM. V nedeľu obedom sa ukončil prvý formačný Čítať viac . . .