Prijatie do AČ ZZM v Prešove

Vo formácii sme pokračovali cez víkend 24. – 26. novembra 2023. Kedy sme sa opäť stretli, aby sme sa obohatili prednáškami a vzájomnou deľbou o službe a aktívnom živote v združení. Na záver formačného stretnutia bolo pri sv. omši slávnostné prijatie do aktívneho členstva.

 

Predstavujeme vám 11 nových aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily. Po absolvovaní formácie prijali dňa 26. novembra 2023 v Prešove aktívne členstvo títo členovia ZZM:

Martina Filičková, Katarína Jurčáková, Anna Kravcová, Darina Orlovská, Mária Pavlovská, Janka Petreková,

Slávka Pribulová, Ružena Siksová, Alena Šalagovičová, Mária Šimková, Lucia Vargová

 

Novým aktívnym členom blahoželáme, vyprosujeme im všetky potrebné milosti, aby boli prínosom pre celú Cirkev, pre celú spoločnosť, aby všetko, čo načerpali na formačných cvičeniach pretavili do skutkov v duchu vincentskej charizmy.

 

Ďakujeme regionálnej sestre Gemme Blaškovej a sestre koordinátorke Agneške Šurinovej za prípravu formačných dní, materiálne zabezpečenie a sprevádzanie počas celej akcie. Ďakujeme národnému direktorovi ZZM P. Jožkovi Nogovi CM, sr. Renáte Bezákovej DKL a prezidentke ZZM Silvii Lehutovej za hodnotné prednášky a prípravu nových AČ na ich zodpovednú úlohu.

Vďačné účastníčky formácie