Požehnanie kaplnky v Smilne

Veľmi sa tešíme, že v našej filiálke Smilno pribudli nové rodiny do spoločenstva ZZM. Ďakujeme veľmi pekne dôstojnému pánovi Kvartekovi, ktorý u nás zastupoval, že nám 8. decembra 2023 v našom kostole, počas sv. omše, posvätil druhú putovnú kaplnku. Duchovný otec je mariánsky kňaz a s veľkým nadšením hovoril ľudom, čo znamená Podomová návšteva Panny Márie, pretože má s týmto apoštolátom osobnú skúsenosť z predchádzajúcej farnosti. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Mária Pavlovská, AČ ZZM