Novéna k Nepoškvrnenej

(ktorú možno konať v každom čase)

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša,
dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme.

(Krátka prestávka. V tichosti každý vyjadrí svoje prosby.)

Panna Mária Zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Labouré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť.

Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi.
Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri
k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa,
keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.

Povzdych:
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. (3x)