Časopis Vincent v nás

Časopis Vincent v nás je informačno-formačný občasník duchovnej rodiny sv. Vincenta de Paul na Slovensku, do ktorej patríme aj my – Združenie Zázračnej medaily. Časopis vychádza raz za pol roka, pričom v každom  čísle predstavujeme všetky vetvy Vincentskej rodiny na Slovensku a ich diela, ale aj naše spoločné aktivity.
.
Nech vás čítanie tohto časopisu nadchne a povzbudí v nasledovaní sv. Vincenta spoznávaním diel, ktoré založil či inšpiroval. Aj touto cestou sa môžeme naučiť myslieť, konať, cítiť a milovať tak, ako sv. Vincent – pre dobro všetkých núdznych. Aby bol takto naozaj Vincent (aj) v nás.

.

02-2023

02-2023

01-2023

01-2023

01-2022

01-2022