Ruženec k Božej prozreteľnosti

Sestra Gabriela BORGARINO a Malý ruženec k Božej prozreteľnosti

.
Sr. Gabriela Borgarino sa narodila 2. septembra 1880 v Boves v Taliansku.
Do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul vstúpila v r. 1900. Žila ponížene a v ústraní v službe starým ľuďom a chorým spolusestrám.
Už od detstva prežívala zvláštnu jednotu s Ježišom prítomným v Eucharistii
a bola obdarená zjaveniami Božského Srdca.

17.septembra v r. 1939 sa jej zjavil Ježiš a povedal jej: „Mám srdce naplnené toľkými milosťami, ktoré chcem dať mojim stvoreniam. Ono je ako riava, ktorá sa vylieva. Urob všetko pre spoznanie a priblíženie mojej Božskej prozreteľnosti. “Ježiš mal v ruke malý lístok, na ktorom bola napísaná táto vzácna invokácia: „BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ JEŽIŠOVHO SRDCA, PREDCHÁDZAJ NÁS SVOJOU POMOCOU.“

Sr. Borgarino prikázal, aby napísala podobné lístky a podčiarkla slovo Božia, aby všetci porozumeli, že naozaj pochádza z jeho Božského Srdca. Táto prozreteľnosť je atribútom Božstva a má nekonečnú hodnotu: „Ježiš ma uistil, že vo všetkých potrebách, či už materiálnych, duchovných, alebo mravných nám pomôže“. Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca je nežnejšia ako príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Je malou cestou lásky poníženej, ktorá premieňa v zlato pre nebo všetko, čo je urobené s láskou. Taktiež jej povedal, že „ táto vzácna prosba, ak ju budeme vyslovovať s dôverou a láskou, prinesie dušiam to, čo blahodarný dážď v tieto dni, ktorý zavlaží zem a tá vydá všetky svoje plody.“

 

                                                            Z myšlienok sr. Gabriely Borgarino

Ježiš chce spasiť všetkých. Každá duša je dychom jeho Božského Srdca. Aj keď tento dych bude zmiešaný s prachom tejto zeme, zostáva vždy Božou záležitosťou a nesmie sa stratiť.“

„Vo sv. prijímaní mi Ježiš povedal, aby som Vám povedala, že dobrota priťahuje duše a skôr alebo neskôr prináša vzácne ovocie a naopak, prísnosť zatvára srdcia vzhľadom na Boha a ešte viac vzhľadom na toho, kto je málo srdečný.“

„Buďme veľmi vľúdni, to znamená veľmi dobrí, aby sme oslavovali nekonečnú dobrotu nášho veľmi milovaného Ježiša a našej Nepoškvrnenej Matky.“

V liste 1 sestre: „ Keby ste mohli dať spoznať túto v z á c n u  i n v o k á c i u  všetkým, ktorí ju nepoznajú.“

„Jeden pohľad na svätostánok a jeden na nebo prinesie duši nielen pokoj, ale i radosť.“

„Rada, ktorú čerpám z nežného Ježišovho Srdca je, aby sme boli dobrí a trpezliví ku všetkým, aby sme vo všetkých videli  v ž d y  a  j e d i n e  Ježiša a Máriu. Čerpajte z tohto Srdca a budete šťastní.“

.
MALÝ  RUŽENEC  K  BOŽEJ  PROZRETEĹNOSTI  JEŽIŠOVHO SRDCA

Na začiatku: Pane, Ježišu, zapálený láskou, nech sa nikdy proti Tebe neprehreším. Drahý, dobrý Ježiš,

s pomocou Tvojej milosti Ťa nikdy nechcem uraziť, ani sa od Teba vzdialiť, pretože Ťa nadovšetko milujem.

3 desiatky: Sláva Otcu a 10x Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca, predchádzaj nás svojou pomocou.

Na záver: Sláva Otcu a 3x  Božia prozreteľnosť  a Sláva Otcu.

Invokácia sa opakuje 33x ku cti Ježišovho života a 5x Sláva Otcu ku cti jeho 5 rán.

Po skončení modlitby malého ruženca sa ešte nezabudnime poďakovať – Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca, ďakujem Ti.  Iba ten, kto je vďačný, otvára srdce pre dary.
  

.
Ruženec k Božej prozreteľnosti sa môže modliť na klasickom ruženci:

Po 2 desiatkoch :
na zrnku Otčenáša
Pane Ježišu, zapálený láskou... a tiež Sláva Otcu
.
na zrnkách Zdravasov
10x invokácia Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca..., Sláva Otcu,
10x invokácia Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca... , Sláva Otcu,
10x invokácia Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca...  Sláva Otcu,
3x invokácia Božia prozreteľnosť Ježišovho Srdca..Sláva Otcu
a poďakovanie Božia prozreteľnosť Ježišovho srdca, ďakujem Ti.  
.
.
Text na stiahnutie TU!

 

Odkaz na stránky sestier vincentiek:

Gabriela Terézia Borgarino 1.1.
Ako sa modliť ruženec k Božej prozreteľnosti
Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca
zdieľajte - lajkujte :-)