Napísali o nás

Farské listy v Urminciach v decembri 2018 písali o Združení Zázračnej Medaily a Panny Márii

Farské listy v Urminciach v máji 2017 písali o podomovej návšteve Panny Márie

Farské noviny Košecké zvony priniesli 1/2017 článok o ZZM na celú stranu.

Farské zvesti v Dubnici nad Váhom, informovali na Vianoce 2016 o požehnávaní 7 kaplniek a o ZZM

V máji 2016 písali o našej návšteve Farské listy v Urminciach

V apríli 2016 bol v Púchovskej farnosti vzácny deň

MY Kysucké noviny, písali 3/2016 o úcte k Panne Márii v Oščadnici

V časopise Posol Božského Srdca Ježišovho písali 2/2016 o ZZM a putovnej kaplnke s Pannou Máriou

Časopis farnosti Kremnica – ŽITO, priniesol 1/2016 článok o našej návšteve.

Farské noviny Košecké zvony písali 1/2016 o Podomovej návštevy Panny Márie

Časopis Michael v Skalickej farnosti písal 12/2015 o podomovej návšteve Panny Márie

V časopise Naša Žilinská diecéza písali 3/2015 o úcte k Panne Márii v Oščadnici.