Mária začína putovať v Šarišských Dravciach

Požehnanie kaplniek sa v našej farnosti Šarišské Dravce uskutočnilo v Prvú pôstnu nedeľu 18.2.2024. Svätú omšu celebroval kňaz ZZM P. Jozef Noga CM, ktorému ĎAKUJEME za krásne a povzbudivé slová. Krásne nám opísal zázračnú medailu, rozprával o zjavení sv. Kataríne Labouré. Povzbudil nás k modlitbe, akú silu má modlitba v našich životoch… s možnosťou pozvať si aj známych, aby sme sa tak spoločne modlili. Pred záverečným požehnaním nám požehnal 5 putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily pre našu farnosť. Pri odovzdávaní kaplniek rodinám mi stekali slzy po tvári. V mojom srdci bola obrovská RADOSŤ, že sa týmto požehnaním založilo Združenie Zázračnej  medaily aj v našej farnosti.

 

Veľké ĎAKUJEME patrí aj našej milej sestre Gemme Blaškovej, ktorá nám bola v januári predstaviť ZZM, kde nám vysvetlila ako Združenie Zázračnej medaily funguje. Vo filme sme videli zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré z roku 1830 v Paríži. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si svedectvá o tom, ako Panna Mária zasiahla do životov mnohých ľudských sŕdc.

Veľká VĎAKA patrí aj nášmu duchovnému otcovi Michalovi Paľovčíkovi za zorganizovanie  celej slávnosti za podporu pre prijatie našej nebeskej Matky medzi nás do našich rodín. Teším sa, že budeme môcť prijímať v našich rodinách našu nebeskú matku Pannu Máriu, spoločne sa modliť a vyprosovať si potrebné milosti pre nás, naše rodiny a našu farnosť. Panna MÁRIA, nech sa naše domovy, tak ako tvoj v Nazarete, stanú oázou pokoja. Bez hriechu počatá Panna Márie oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Anastázia Kasiňáková, vedúca ZZM