Chceme ZZM v našej farnosti, ako postupovať

  • Potrebný je súhlas kňaza – správcu farnosti!
  • Nájsť osobu alebo rodinu, ktorá dobrovoľne prijme službu vedúceho – zodpovedného.
  • Kontaktovať nás sestry vincentky zodpovedné za ZZM na Slovensku.
  • Spoločne s kňazom nájdeme vhodný termín, kedy navštívime farnosť, najlepšie v nedeľu. Pri sv. omšiach v krátkosti predstavujeme združenie s jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.
  • Ak je to možné, ešte v tú nedeľu poobede robievame stretnutie so záujemcami, kde sa dozvedia cez prezentáciu viac a podrobnejšie o ZZM spolu so svedectvami.
  • Vo farnosti, v kostole nechávame zoznamy, kde sa môžu záujemcovia prihlasovať.
  • S vedúcim zostávame v kontakte pre odovzdanie potrebných informácií.
  • Keď sa vytvorí skupinka, dohodneme, kedy by mohol prísť P. Ondrej Skočík CM, zodpovedný za ZZM, aby pri sv. omši požehnal a odovzdal kaplnku prvej rodine. Kaplnka Panny Márie natrvalo a pravidelne putuje po rodinách vytvorenej skupinky. Týmto slávnostným aktom je založené združenie vo farnosti. Podľa záujmu sa môže vytvoriť viacej skupiniek s počtom po 25 rodín.
  • Prihlásení záujemcovia(rodiny) sa stávajú všeobecnými členmi Združenia Zázračnej medaily a dostávajú dekrét o tomto členstve.