List prezidenta ZZM k Veľkej noci 2024

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ 28.marec 2024 Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie. Sme na prahu Veľkonočného trojdnia, Čítať viac . . .

List prezidenta ZZM na pôst 2024

Nie, nestačí sa postiť, dodržiavať pravidlá, plniť úlohy misie; treba to robiť v duchu Ježiša Krista, to znamená dokonale, pre ten istý cieľ a za každých okolností, ako to robil on sám.    (sv. Vincent de Paul)   február 2024 Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.   Popolcovou stredou vstupujeme Čítať viac . . .

List prezidenta na Vianoce 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie. Adventné obdobie sa zajtrajšou štvrtou adventnou nedeľou končí a my zároveň už v ten istý večer privítame nášho Spasiteľa Ježiša Krista v bezbrannom, nevinnom dieťati, uloženom v jasliach. Kým sa tak ale stane, pripomeňme si, čo tomu predchádzalo. V čítaniach štvrtej Čítať viac . . .

List k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie, Už zajtra 27. novembra slávime najväčší sviatok nášho združenia – sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Pripomíname si chvíľu, keď sa Panna Mária prihovára sv. Kataríne Labouré slovami: „Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru. Tí, ktorí ju budú nosiť s veľkou dôverou a budú sa modliť povzdych, Čítať viac . . .

List generálneho otca na pôst

Rím 13. februára 2023   LIST NA PÔST „Urobiť z našich rodín a komunít predchuť neba“ Drahí členovia Hnutia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Boh od stvorenia sveta nechcel, aby človek žil v hermeticky uzavretom prostredí, kde by nemal vzťah s druhou osobou. Nechcel, aby bol ostrovom v oceáne, kde by nebola možnosť žiadneho Čítať viac . . .

List generálneho otca na advent

Rím 18. novembra 2022 LIST NA ADVENT EVANJELIOVÉ RADY: UNIVERZÁLNE POVOLANIE K SVÄTOSTI Všetkým členom Vincentskej rodiny Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Tento Adventný list je pozvaním k modlitbe, meditácii a prehĺbeniu evanjeliových rád, ktoré nám pomáhajú kráčať po ceste so svätým Vincentom de Paul, „mystikom Čítať viac . . .