Červený škapuliar

Božia Prozreteľnosť neustále ponúka človeku spásu premnohými prostriedkami. Takýmto prostriedkom je aj úcta k umučeniu nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré pretrpel pre záchranu ľudstva. Aby sme si toto jeho utrpenie viac pripomínali a aby sme spolupracovali s milosťami, ktoré nám z jeho utrpenia plynú, daroval nám Škapuliar umučenia a presvätých Sŕdc Ježiša a Márie.
Prevzaté zo stránky www.vincentky.sk
Viac sa dozviete TU