Modlitbový večer vo Zvolene-Západ

Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili v piatok, 22. marca 2024, spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami. Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen – Západ sme sa dozvedeli viac aj o putovnej kaplnke Panny Márie. Naši farníci využili možnosť privítať Čítať viac . . .

Stretnutie členov ZZM v Ruskove

Prvú novembrovú nedeľu (5.11.2023) by sme v našej farnosti Ruskov, kľudne mohli nazvať aj „Nedeľou Panny Márie Zázračnej medaily“, lebo sme v jej spoločnosti prežili takmer celý deň. Svätú omšu vo farskom kostole slúžil v tento deň duchovný otec Martin Rečlo z Arcidiecézneho centra pre rodinu. V príhovore povzbudzoval rodiny k životu podľa evanjelia tak, ako žila aj nedávno blahorečená rodina Čítať viac . . .

Modlitbové dopoludnie v Trnave

Členovia ZZM vo farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave sa v sobotu 30.septembra stretli pri príležitosti 5.výročia vzniku ZZM na modlitbovom dopoludní. Po rozjímavom radostnom ruženci nasledovala slávnostná sv. omša, počas ktorej pán farár Patrik Katrinec požehnal 4. kaplnku apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. Po sv. omši nám prezidentka ZZM Silvia Lehutová sprostredkovala prednášku sr. Márie Čítať viac . . .

Modlitbové dopoludnie v Petržalke-Lúky

V prvú sobotu v septembri (2.9.) sa uskutočnilo modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach, v Petržalke. Začalo sa modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša a po krátkej prestávke (na výmenu tajomstiev v jednotlivých skupinkách – ružiach a občerstvení v pastoračnej miestnosti) pán kaplán Peter Repko vyložil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie v Prievidzi-Zapotôčky

V sobotu 26. augusta sme v našej Farnosti svätej Terezky z Lisieux v Prievidzi na sídl. Zapotôčky privítali sestričku Máriu a spoločne sme s našou nebeskou Mamičkou strávili krásne požehnané popoludnie v spoločnej modlitbe. Naša mamička je naozaj mamička Zázračnej medaily a koná veľmi rýchlo. Zverili sme jej do rúk aj dovoz sestričky Márie z Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie v Pezinku

Na naše modlitbové stretnutie sme pozvali rehoľnú sestru pre ZZM v regióne Západ, sr. Máriu Gostíkovú dkl. Bolo milé, že prišla sestra Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Pezinka, lebo práve do Pezinka boli v 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku politických zmien zvážané aj sestry vincentky a slúžili tu najdlhšie zo všetkých Čítať viac . . .