Články

Požehnanie tretej kaplnky v Ťapešove

V nedeľu 22.1.2023 v Ťapešove, pri sv. omši bola požehnaná ďalšia kaplnka pre našu dedinu. Rodiny pribúdajú a už sme boli veľmi veľká skupinka podomovej kaplnky Panny Márie, skupinu sme preto museli rozdeliť na dve skupinky. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa, že si Panna Mária priťahuje rodiny do svojej rodiny ZZM a tak aj k svojmu Synovi Ježišovi! Čítať viac . . .

Duchovná obnova ZZM v Spišskej Kapitule

V sobotu 21. januára 2023 sme tri členky ZZM z farnosti Hozelec strávili veľmi pekný,  Bohom požehnaný čas v Spišskej kapitule v krásnych priestoroch kňazského seminára.  Po milom privítaní sme začali sv. ružencom a sv. omšou v kaplnke s pátrom Ľudovítom Gabrišom. Seminaristi sa predmodlievali ruženec, rozjímania páter. V homílii sv. omše začal rozoberať prvé body Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Senec

V pondelok večer 19. decembra nám pri večernej sv. omši požehnal otec Garaj tri kaplnky. Po požehnaní a prednesení Modlitby prosby si ich slávnostne prevzali prvé rodiny. Vytvorili sme 2 kaplnky zo slovenských veriacich a tú tretiu zaplnili naši maďarskí veriaci. Bola prednesená aj modlitba v maďarčine. . Veľmi pekne ďakujeme za všetko, hlavne Vám Čítať viac . . .

Úcta k posolstvu Zázračnej medaily Panny Márie

V čase prežívania Adventu, ktorý je pre kresťanov obdobím čakania na príchod Spasiteľa Ježiša Krista, by sa mal každý veriaci na tento čas aj duchovne pripraviť. Toto obdobie trvá štyri týždne, čoho symbolom je adventný veniec so štyrmi sviecami. Na ranných sv. omšiach sa spievajú rorátne piesne pri sviečkach, čo pripomína, že pred narodením Ježiša Krista Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Sereď

V pondelok 5.12.2022 p. dekan Ján Hallon spolu so svojimi farníkmi v našej farnosti Sereď privítal o. Jozefa Garaja CM. Radosť a úsmev na ich tvárach, a aj na našich, sa nedal prehliadnuť. Touto radosťou nás dobrotivý Boh obdarúva neustále, keď sú srdcia zakotvené v Kristovi cez Máriu. Radosť nás všetkých predchádzala nádhernej slávnosti, sláveniu Čítať viac . . .