Články

Návšteva vo farnosti Prečín a filiálke Bodiná

Po žiadosti našej farnosti v Prečíne o putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a vypočutých modlitbách na prvú nedeľu 3.10.2021 v mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, sme v našej farnosti a na filiálke Bodiná s radosťou privítali sestry z rehole  sv. Vincenta v Nitre. Dozvedeli sme sa o živote sv. Kataríny Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária, a aj o vzniku medaily, ktorej Čítať viac . . .

Farnosť Martin požehnanie kaplniek

Dňa 25. septembra a 29. septembra 2021 pribudli vo farnosti Martin mesto 2 ďalšie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Vytvorili sa nové skupinky z prihlásených rodín, ktoré bude Panna Mária navštevovať. Kaplnky Panny Márie požehnal pán dekan a pán kaplán farnosti. Panna Mária tak ponúka svoju lásku a potrebné milosti mnohým, ktorý ju s dôverou prosia Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Jablonica

V deň narodenín nášho Kostola sv. Štefana kráľa v Jablonici sa stal v nedeľu 26.9. sviatočným  z mnohých dôvodov. Jedným z nich bola tradičná hodová slávnosť v našej obci. Ďalšou významnou udalosťou bolo  požehnanie putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Poslednou udalosťou v tento deň bolo požehnanie obnovenej sochy Jána Nepomuckého pri našom kostole. Chcem sa však poďakovať za krásny priebeh požehnania putovnej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Tekovská Breznica

V utorok 21. Septembra sme mali v našej farnosti Tekovská Breznica milú slávnosť. Po sv. omši otec vincentín porozprával o putovnej kaplnke a p. kostolníčka s manželom si ju ako prví vzali do rodiny. Je to veľké požehnanie pre našu farnosť, že Panna Mária bude putovať po našej dedine a my sa budeme spolu s ňou modliť v našich Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo Vrbove v rómskej komunite

Milé sestričky, srdečne sa Vám chceme poďakovať, že sme cez Vás a nášho drahého duchovného otca Ondreja, mohli dostať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, veľmi sme sa my Rómovia potešili, že sa môžeme aj my modliť pri nej. Ešte raz Pán Boh zaplať, nech Vám to všetko odmení Pán a Panna Mária. Za nás Rómov Čítať viac . . .