Články

Návšteva farnosti Majcichov

V nedeľu 19. júna 2022 pri sv. omšiach sme mali v Majcichove možnosť stretnúť sa s milou návštevou, rehoľnou sestrou Máriou Gostíkovou zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky z Nitry. Na konci sv. omše pred záverečným požehnaním nám sr. Mária predstavila ZZM. Pútavo a zaujímavo hovorila o živote sv. Kataríny Labouré, o jej stretnutí s Pannou Máriou, o histórii vzniku Zázračnej medaily. Zaujali nás aj Čítať viac . . .

Požehnanie prvých kaplniek vo farnosti Beladice

V tomto období sú pre našu farnosť významné aj tieto dva dátumy: 22. máj 2022 – keď sme bližšie spoznali milosti, ktoré môžeme získať od Panny Márie prostredníctvom Zázračnej medaily a prijatia putovnej kaplnky a 14. jún 2022 – keď nám počas sv. omše páter Pavol Noga CM posvätil tri kaplnky, ktoré budú putovať v našich Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch

Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch v dňoch 10.-12.6.2022 s P. Dominikom Pavlom CM Počas druhého júnového víkendu v dňoch 10.-12.6.2022 sme sa po dvoch rokoch opäť mohli stretnúť na duchovných cvičeniach ZZM v penzióne Bystrík v Čičmanoch. V piatok po registrácií, ubytovaní a večeri sme sa v kaplnke spoločne pomodlili bolestný ruženec a potom nasledovala svätá omša, pri ktorej sa nám Čítať viac . . .

Duchovná obnova Hronskom Beňadiku

11.jún 2022 bol v Hronskom Beňadiku dňom modlitieb, prosieb, ďakovania a zdieľania. V benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku sa konala duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily, ktorej sa zúčastnili noví i stáli členovia. Pod vedením pátra Mykola Dobru a sestry Márie Gostíkovej sme mali spoločnú sv. omšu, na ktorej boli požehnané aj 2 kaplnky Panny Márie Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Mútne

6. júna 2022 na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sme mali pri večernej sv. omši milú návštevu. Prišli pátri vincentíni, Pavol Noga a Nikolaj Dobra, aby pre našu farnosť Mútne a filiálku Beňadovo posvätili a odovzdali prvým rodinám 15 kaplniek podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Tomuto všetkému však predchádzala návšteva sestričky Gemmy v Čítať viac . . .