Články

Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Nitrianske Rudno

V nedeľu 10. marca 2019 sme vycestovali do ďalšej farnosti, ktorá prejavila záujem o apoštolát Združenia Zázračnej medaily. Aj rodiny vo farnosti Nitrianske Rudno túžia prijímať Pannu Máriu Zázračnej medaily do ich domácností, stretávať sa na spoločnej modlitbe a tak si pri Panne Márii, ktorá ich navštívi, uvedomiť Jej živú prítomnosť, nájsť čas na Pána Boha, na seba navzájom, aby sa Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Nitre

Posledný februárový víkend 22.-24. bol v Nitre u sestier vincentiek časom stíšenia, zastavenia sa a modlitby, počas krátkych duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Zúčastnilo sa nás 28 členov z rôznych farností . P. Ondrej Skočík CM nás duchovne sprevádzal a bol nám k dispozícii počas týchto dní. Bol to požehnaný čas s Ježišom a Máriou cez hlboké a zaujímavé prednášky, cez modlitbu, adoráciu, Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Huncovce a Žakovce

V nedeľu 17. februára 2019 sa nám dostalo milé prijatie vo farnosti Huncovce. Je to dedinka  v krásnom prostredí pod Tatrami, s majestátnym Lomnickým štítom, ktorý nám bol „na dosah ruky“. Silueta zasnežených Tatier sa nám ukazovala aj v nočných hodinách. Bol to pre nás zážitok ich vidieť!  Na začiatku pôstneho obdobia budú vo farnosti misie, ktoré budú dávať Čítať viac . . .