Články

Návšteva vo farnosti Sebedražie a požehnanie kaplniek PM

Ďalšou farnosťou v tomto roku, ktorú sme navštívili v nedeľu 27. januára bolo Sebedražie s filiálkou Cigeľ. Prišli sme na pozvanie pána farára Mariána Krajča. Zúčastnili sme sa troch sv. omší, na ktorých sme v rámci oznamov oboznámili veriacich o ZZM. Poobede o 13-tej hodine sme mali za hojnej účasti veriacich stretnutie v kostole v Cigli, s prezentáciou a svedectvami. Tešíme sa, že aj Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky a odovzdávanie rodinám v Jarovniciach

27. januára 2019 pribudla do farnosti Jarovnice už siedma kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Začala svoju púť vo filiálke Močidľany, aby si v rodinách vyprosovali potrebné milosti a Božie požehnanie pre všetky situácie života. Nech si Panna Mária privinie pod svoj plášť lásky a ochrany každého, kto ju s dôverou prijíma! . Tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily každú Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Zbehy a požehnanie kaplniek PM

V novom roku 2019 sme naše návštevy vo farnostiach začali 20. januára vo farnosti Zbehy, ktorá má aj filiálku Čakajovce. Prišli sme  na pozvanie pána farára Romana Gallasa. Zúčastnili sme sa na troch sv. omšiach a popoludní o 14,00 hod. bolo s prezentáciou a svedectvami spoločné stretnutie v kostole v sv. Kataríny Alexandrijskej v Čakajovciach. Vzájomne sme sa povzbudili v láske, úcte a veľkej dôvere Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky Panny Márie v Oščadnici

Dňa 22. decembra 2018 pán farár Ondrej Rašovec pri sv. omši posvätil pre farnosť Oščadnicu už trinástu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal rodine Poláčkovej a novým 25-tim rodinám. Panna Mária putuje po týždni z rodiny do rodiny. Mali sme 12 kaplniek a rodiny sa neustále hlásia, z čoho sa veľmi tešíme a sme vďační! Prijať pod strechu Čítať viac . . .

Mariánska duchovná obnova v Močenku

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Mária vo farnosti Močenok zorganizovali členovia ZZM spolu s pánom dekanom Petrom Michalovom, trojdňovú duchovnú obnovu pre farnosť od 7. – 9. decembra 2018, na ktorú boli pozvaní aj členovia z okolitých farností. V nedeľu popoludní sme boli pozvané aj my sestry vincentky, aby sme prispeli duchovným programom pre farnosť. Po korunke Čítať viac . . .