Články

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným. Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€ Čítať viac . . .

Stretnutie v Šenkviciach

Dňa 12. mája 2019 sme sa podvečer o 16:30 hodine vo farskom kostole v Šenkviciach stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácnosti už 8 rokov. Cez prezentáciu sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme Čítať viac . . .

Stretnutie a požehnanie kaplnky v Slovenskom Grobe

V nedeľu 12. mája 2019 sme na pozvanie rodín, ktoré prejavili záujem o apoštolát putovania Panny Márie, prišli do novej farnosti Slovenský Grob. So súhlasom miestneho pána farára sme sa zúčastnili na nedeľných sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali všetkým prítomným o Združení a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Popoludní o 13:30 hod. Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Nitre

Dňa 3. – 5. mája 2019 sa v Nitre, v Provinciálnom dome sestier vincentiek, uskutočnil druhý turnus duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Viedol ich páter Jozef Garaj z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Tému prednášok čerpal veľa zo Sv. písma, z Božieho Slova a konkretizoval viaceré rady do života a do udalostí v živote. Veľa  hovoril o odovzdanosti do Božích rúk Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Topoľčany

Dňa 1. mája 2019 popoludní o 15:00 hodine sa, po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, uskutočnilo stretnutie vo farnosti Topoľčany. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácností. V Topoľčanoch putuje kaplnka Panny Márie už 8 rokov, je tam 7 skupín. Cez prezentáciu sme si priblížili zjavenie Panny Márie Čítať viac . . .