Články

Požehnanie kaplnky v Bzenove

V utorok 15. augusta 2023, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie náš pán farár Marek Hospodár, požehnal v Bzenove pri sv. omši kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá pribudla do našej farnosti pre úprimný záujem veriacich prijímať Pannu Máriu do svojich domácností a vyprosovať si potrebné milosti pre život. Veľmi sa tešíme, že máme vo farnosti Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky v Lendaku

Ave Mária! Dňa 28.7.2023 sme vo farskom kostole sv. Jana Krstiteľa v Lendaku požehnali šiestu putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Požehnanie kaplnky bolo pri sv. omši, po sv. prijímaní, kde boli prítomní skoro všetci členovia novej skupinky. Pomodlili sme sa modlitbu prosby/prijatia a kaplnku si po požehnaní prevzala z rúk pána farára Jána Marhefku Čítať viac . . .

Združenie Zázračnej medaily na Slovensku má historicky prvé vedenie

Bratislava 27. júla 2023 Generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul páter Tomaž Mavrič, CM v Ríme menoval prvé vedenie Združenia Zázračnej medaily na Slovensku. Menovacie dekréty si z rúk provinciála Misijnej spoločnosti pátra Tomáša Brezániho, CM prevzali národný prezident ZZM Silvia Lehutová, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová, DKL a národný direktor páter Jozef Noga, Čítať viac . . .

Návšteva Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

25. júl 2023 v našom Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej bol niečím výnimočným. Oslavovali sme meniny pánom Vladimírom aj narodeniny – 60 rokov života pána Milana. Živým darčekom pre nich bola návšteva sestry Márie z rádu vincentiek – dcér sestier kresťanskej lásky. Osobnosť a ozajstná odovzdanosť v službe lásky a poznania a Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie v Kobylách

Apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily sa v našej farnosti Kobyly začal v nedeľu 9.7.2023. Spolu sedem putovných kaplniek Panny Márie požehnal vincentín páter Jozef Noga a odovzdal ich prvým rodinám. Tie ich úvodnou modlitbou prosby s veľkou radosťou prijali do svojich príbytkov. Aj napriek tomu, že naša farnosť nie je veľmi veľká, Panna Mária si k sebe pritiahla Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky vo farnosti Bystričany

6. júla 2023 bola vo farnosti Bystričany večerná svätá omša spojená s požehnaním putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Svätú omšu slúžil s pánom farárom Ondrejom Spišiakom páter Milan Grossmann CM. V kázni prítomným veriacim priblížil stretnutie sv. Kataríny Labouré s Pannou Máriou v roku 1830 v Paríži. Pripomenul, že sv. Katarína ako jediná mala Čítať viac . . .