Články

Návšteva farnosti Trenčianske Jastrabie

Drahí priatelia, bratia a sestry ZZM, splnila sa nám dlhodobá túžba. Bolo to v momente, keď nám zavolala sestra Mária, že v nedeľu donesie do kostolíka 2 kaplnky Panny Márie. A potom sme ostali ešte viac naplnení vďačnosťou a bázňou, až zázračným darom, keď sme si uvedomili, že v nedeľu 16. apríla je sviatok Božieho milosrdenstva. . Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Kysuckom Novom Meste

Je 16. apríla 2023 – nedeľa Božieho milosrdenstva a u nás vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste sa konala milá slávnosť – požehnanie „Podomových kaplniek Panny Márie Nepoškvrneného počatia“ a tým založenie Združenia Zázračnej medaily. Po návšteve sestry Gemmy, vincentky v našej farnosti (12.2.2023), ktorá nás oboznámila s poslaním Združenia Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Čítať viac . . .

Stretnutie vedúcich ZZM východ

Dňa 15.04.2023, v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva sa v komunite sestier Vincentiek v Košiciach konalo stretnutie vedúcich ZZM východ. Celým stretnutím nás s láskou sprevádzala sr. Gemma. Začali sme adoráciou s Božím milosrdenstvom, kedy sme mali možnosť rozjímať nad veľkosťou Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás ľudí veľkou nádejou vzhľadom k večnému životu. Čím väčšia Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Bohdanovce nad Trnavou

2.4.2023 navštívila našu farnosť po niekoľkých rokoch sestra Mária Gostíková z rehole vincentiek v Nitre. Po nedeľnej svätej omši v Šelpiciach a neskôr v Bohdanovciach nad Trnavou oboznámila nás veriacich so Združením Zázračnej medaily, vysvetlila nám rozdiel medzi zeleným a červeným škapuliarom názornými obrazmi. Rozprávala nám o živote svätice sv. Kataríny Labouré, sv Lujzy de Čítať viac . . .

Panna Mária v kňazskom seminári biskupa Vojtaššáka

Panna Mária Zázračnej medaily prišla do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka V roku 1830 sa Panna Mária zjavila francúzskej rehoľníčke, dnes už svätej Kataríne Labouré. Počas tohto zjavenia ju Panna Mária poprosila, aby sa dali raziť malé medaile na ktorých bude nápis: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Skalitom

Dňa 26.02.2023 bola 1. pôstna nedeľa a pre našu farnosť Skalité výnimočný, milostivý a požehnaný deň. Pýtate sa prečo? V tento deň nás poctil svojou návštevou páter Jozef Noga, CM, vincentín z Bratislavy, aby spolu s pánom farárom Martinom slúžili slávnostnú svätú omšu a pri nej požehnali 11 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie. Tieto budú Čítať viac . . .