Články

Stretnutie vo farnosti Horná Poruba a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu na slávnosť Najsvätejšej Trojice 16. júna 2019 naša púť s Pannou Máriou mala cieľ vo farnosti Horná Poruba na Považí. Na podnet rodín, ktoré mali skúsenosť zo susedných farností, ako Panna Mária putuje po rodinách,   sme dostali pozvanie do tejto farnosti  od pána farára Stanislava Capiaka. Farský kostol sv. Kataríny je v rekonštrukcii, preto sa sv. Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Nemčiňany a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 9. júna 2019 bola krásna slávnosť – Turíce. V tento deň sme prijali pozvanie pána farára, a navštívili sme farnosť Nemčiňany, ktorá má dve filiálky Malé Vozokany a Veľké Vozokany. Pri všetkých sv. omšiach aj vo filiálkach sme krátko predstavili Zázračnú medailu a Združenie Zázračnej medaily s jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie. Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Bánov a požehnanie kaplniek PM

Na pozvanie správcu farnosti vdp. Petra Čiešku a na túžbu rodín, ktoré prejavili záujem o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát putovanie kaplnky Panny Márie po rodinách,  sme navštívili farnosť Bánov. Večer 7. júna 2019 sme sa zúčastnili prvopiatkovej sv. omše a po nej sme cez prezentáciu vysvetlili zjavenie Panny Márie sr. Kataríne Labouré, pri ktorom Panna Mária darovala Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia v Čičmanoch

V piatok 24. mája až do nedele 26. mája 2019 sme prežili krásne dni v príjemnom prostredí v penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch na duchovných cvičeniach pre členov ZZM. Bolo nás 34 členov Združenia z mnohých farností Slovenska. Duchovne nás viedol P. Ondrej Skočík z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. . Naše poďakovania: Z hĺbky srdca ďakujem za nádherne duchovne Čítať viac . . .

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným. Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€ Čítať viac . . .