Články

Návšteva farnosti Zlaté Moravce

Pán plní túžby srdca. Viacerí vo farnosti Zlaté Moravce sme mali túžbu prijať putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka Božej prozreteľnosti sme sa dohodli so sestričkou Máriou a pátrom Tomášom na prvom stretnutí v kostole tešiteľov na 23.10.2022. Sestrička Mária nám predstavila Pannu Máriu a sv. Katarínu Labouré a porozprávala o ich stretnutí. Bolo Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Senec

Návštevu s. Márie z Nitry sme dlhšie pripravovali zapisovaním prvých záujemcov o podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka nášmu vdp. Ducovi a pánu kaplánovi Fratričovi prišla sestrička rozprávať o zjaveniach Panny Márie sestre Kataríne Labouré a o podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily na vigíliu sviatku Krista Kráľa v sobotu večer 19.11. po sv. omši a potom podrobne v našom Čítať viac . . .

List generálneho otca na advent

Rím 18. novembra 2022 LIST NA ADVENT EVANJELIOVÉ RADY: UNIVERZÁLNE POVOLANIE K SVÄTOSTI Všetkým členom Vincentskej rodiny Drahí bratia a sestry! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Tento Adventný list je pozvaním k modlitbe, meditácii a prehĺbeniu evanjeliových rád, ktoré nám pomáhajú kráčať po ceste so svätým Vincentom de Paul, „mystikom Čítať viac . . .

Príhovor generálneho otca

PANNA MÁRIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY OTVÁRA DVERE VŠADE, KAM PRICHÁDZA (Príhovor generálneho otca T. Mauriča pri otvorení generálneho zhromaždenia ZZM) Drahý otec Carl, sestra Carolina, sestra Ana Amélia, drahí zvolení členovia generálnej rady a členovia tohto generálneho zhromaždenia ZZM! Veľmi sa teším, že tu s Vami dnes môžem byť a môžem sa s vami podeliť s niekoľkými úvahami o Panne Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Lednica

Mala som veľkú túžbu prijímať kaplnku Panny Márie v našej rodine. Bolo to pre mňa dlhé čakanie na nebeskú Mamičku, a predsa táto túžba sa naplnila v nedeľu 6. novembra 2022 a ja som s radosťou z rúk otca Jozefa Nogu CM vo farskom kostole Lednica prevzala kaplnku Panny Márie. Predtým, ako odovzdal 3 kaplnky Čítať viac . . .