Články

Pôstna duchovná obnova v Snine

13. apríla 2019 – v sobotu pred Kvetnou nedeľou – bola naším cieľom farnosť Snina, kde sa konala pôstna duchovná obnova, ktorú dávali naši pátri vincentíni. V tento deň bol priestor pre členov Združenia Zázračnej medaily, teda pre všetkých, ku ktorým pravidelne prichádza kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do domácnosti. Vo farnosti je 7 skupín. Deň sa Čítať viac . . .

Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Nižná a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 31. marca 2019 sme prišli do farnosti Nižná na Orave na pozvanie pána farára Mgr. Štefan Hudáčka a rodín farnosti. Pri sv. omšiach v Nižnej a vo filiálke Zemianska Dedina, sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily a s jeho apoštolátom – podomová návšteva Panny Márie. . Popoludní o 13:30 hod. sme zúčastnili Krížovej cesty Čítať viac . . .

Návšteva v Domovoch sociálnych služieb na Orave

V sobotu 30. marca 2019 popoludní sme navštívili Domovy sociálnych služieb v Oravskej Lesnej a v Zákamennom. Pozvanie sme dostali od pani riaditeľky JUDr. PhDr. Adriany Adamicovej. V zariadeniach je prítomná putujúca kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, pri ktorej sa obyvatelia modlia. Zhromaždili sme sa v jedálni, kde sme premietli krátke video o zjavení Panny Márie svätej sr. Kataríne Labouré. Ukázali sme Čítať viac . . .

Stretnutie vo farnosti Liptovské Revúce

V sobotu 29. marca 2019 o 10:30 hod., vo farnosti Liptovské Revúce, bolo v rámci duchovnej obnovy po misiách s pátrami Vincetínmi, naplánované stretnutie tých, ktorí prijímajú podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností. Kaplnka bola požehnaná a odovzdaná rodinám počas misií vo februári 2018. Stretnutie sa uskutočnilo vo farskom kostole.  Prostredníctvom prezentácie Čítať viac . . .