Podporte nás

Váš príspevok nám pomôže lepšie plniť poslanie združenia – šíriť úctu
k Nepoškvrnenej Panne Márii. Všetci v združení ďakujeme za Vašu
veľkorysú pomoc!

 

Váš príspevok môžete poslať na číslo účtu:
IBAN:  SK12 8360 5207 0042 0806 4431

 

zdieľajte - lajkujte :-)