Podporte nás

Váš príspevok nám pomôže lepšie plniť poslanie združenia – šíriť úctu
k Nepoškvrnenej Panne Márii. Všetci v združení ďakujeme za vašu
veľkorysú pomoc!

 

Váš príspevok môžete poslať poštovou poukážkou na adresu:

sr. Gemma Helena Blašková
Združenie Zázračnej medaily
Oravská 10
949 01 Nitra

zdieľajte - lajkujte :-)