Návšteva v Rajci

Štvrtá pôstna nedeľa, „radostná“, 10.marca 2024 sa v našej farnosti Rajec začala trocha netradične. Zavítala ku nám Panna Mária Zázračnej medaily v putovnej kaplnke so sestričkou Gemmou na prezentáciu o Združení Zázračnej medaily s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Vo farskom kostole 3x a na filiálkach v Ďurčinej, Malej a Veľkej Čiernej s. Gemma podala základné informácie o ZZM, rozdávali sa medailičky a letáčiky. Po krížovej ceste nasledovalo stretnutie s veriacimi, ktorí túžia prijímať Pannu Máriu do svojich rodín. Prezentácia mala úspech, už teraz je prihlásených cca 200 záujemcov. A každým dňom pribúdajú… Tešíme sa na nedeľu 21. apríla 2024 kedy bude posvätenie a odovzdanie kaplniek. Ďakujeme ti Panna Mária, že si naplnila našu túžbu po tvoje prítomnosti cez tento apoštolát!

Marta Čerňancová