Požehnanie kaplniek v Krompachoch

Dňa 7. decembra 2023, v predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme v našom kostole sv. Jána Evanjelistu v Krompachoch znovu privítali sestru Gemmu, ktorá nám doniesla tri putovné kaplnky Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu slúžil náš pán dekan Stanislav Kocúr a na záver požehnal kaplnky a odovzdal prvým rodinám. Sv. omšu nám krásnymi mariánskymi piesňami spríjemnili speváci nášho spevokolu.

 

Bol to vzácny čas s Nepoškvrnenou Pannou Máriou, ktorá je požehnaním pre nás i naše rodiny. Po trinástich rokoch sa obnovil v našej farnosti tento vzácny apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka Pánu Bohu i sestre Gemme za to. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Mária Krokusová, vedúca ZZM