Požehnanie kaplniek v Sačurove

Dnes 4.11.2023, na prvú sobotu, pri sv. omši boli pánom farárom Marekom Džurbalom požehnané kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdané prvým rodinám, aby si od Panny Márie pri spoločnej modlitbe vyprosovali potrebné milosti pre svoj rodinný i osobný život.

 

Dnešný deň, tak nádherný a plný Božích milostí… najkrajší deň pre našu rodinku, kedy sme mohli k nám do nášho domu dostať od nášho Pána to najkrajšie, najnežnejšie jeho Matku, našu milovanú Pannu Máriu… tá, ktorá do našej rodiny priniesla pokoj, radosť z modlitby. Ako rodina, každý rok spoločne navštevujeme našu mamičku v Medžugorí. Prihlásili sme sa aj do tejto krásnej modlitbovej reťaze za rodiny. Nevedeli sme sa dočkať, kedy ju budeme mať doma. A dnes bol ten krásny deň, kedy sme s požehnaním otca Mareka práve my mohli dostať ako prvý z celého spoločenstva našu mamičku Pannu Máriu domov. Verím v silu modlitby, cítim prítomnosť Panny Márie v našej rodine a preto viem, že tento krásny úmysel nám len pomôže na ceste k spáse našich duší a že budeme môcť zasvätiť sa Panne Márii každý jeden deň. Pre mňa ako matku rodiny je to dar. Cítim, že Panna Mária si nás ťahá k sebe aj môjho manžela a moje deti. Preto oroduj za nás bez hriechu počatá Panna Mária, ktorí sa k tebe utiekame a veríme, že tvoja láska nakoniec zvíťazí.💙🙏🏻Miška