Návšteva farnosti Malé Uherce

V nedeľu 14. apríla 2024 nás v kostole sv. Anny v Malých Uherciach po sv. omši čakalo milé prekvapenie. Rehoľná sestra Mária zo ZZM prišla predstaviť putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá putuje po domácnostiach. Táto kaplnka prichádza na týždeň do domácnosti. Cieľom je, aby sa rodina stretávala pri tejto kaplnke a spoločne sa modlila, čím je potom bližšie k Pánu Bohu. Rodiny, ktoré sa spoločne modlia, sú pevnejšie a jednotnejšie, svedčia o tom mnohé svedectvá. Mnohokrát sa stačí s Pannou Máriou porozprávať, sedieť pri nej, vyžalovať sa jej, otvoriť si svoje srdcia a počúvať… „Panna Mária bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Verím, že aj v našej farnosti sa podarí vytvoriť skupinu rodín, do ktorých bude môcť prichádzať táto putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily.
Ďakujeme sestre Márii zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta, že nám predstavila ZZM.

Za farníkov z Malých Uheriec ďakuje Jana Vančová