Požehnanie kaplnky v Parchovanoch

Vo farnosti Parchovany sa v dňoch 26.-28.04.2024 uskutočnila duchovná obnova pri príležitosti 10. výročia založenia ZZM. V jej závere v nedeľu po modlitbe ruženca rozjímaniami o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Sestra Gemma sa krátko prihovorila pred sv. omšou, povedala o Zázračnej medaile, o význame a dôležitosti podomovej návštevy Panny Márie pre naše rodiny. Povzbudila k veľkej dôvere v pomoc a ochranu Panny Márie, ako túži byť s nami so svojimi deťmi a rozdávať nám potrebné milosti pre život. Na konci slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval náš duchovný otec Dušan Lupčo, bola požehnaná a novej rodine odovzdaná 4. kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Tešíme sa, že Panna Mária bude navštevovať nové rodiny a domácnosti v našej farnosti, ktoré sa prihlásili. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Anna, vedúca ZZM