Návšteva a požehnanie v Tekovskej Novej Vsi

Dňa 10.3.2024 navštívila našu farnosť sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Nitry a zo Združenia Zázračnej medaily. Po sv. omši v Gondove a vo farskom kostole v Tekovskej Novej Vsi nám porozprávala o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré, o histórii vzniku Zázračnej medaily a apoštoláte podomovej kaplnky Panny Márie. Sprostredkovala nám svedectvá, ktoré sa udiali počas prítomnosti kaplnky Panny Márie v domácnostiach na Slovensku a povzbudila nás, aby sme sa nebáli prijať Matku Božiu domov. Dvere do spoločenstva Združenia Zázračnej medaily sú pre každého otvorené. Už teraz sa tešíme na posvätenie kaplniek a očakávame Pannu Máriu v našich rodinách. Ďakujeme, sestra Mária, za Vašu evanjelizáciu a za povzbudivé slová.

Margita Kollárová

 

Z úcty k Panne Márii a v dôvere o jej pomoc v ťažkostiach života, začíname konať vo farnosti Nová Dedina pobožnosť k Panne Márii Zázračnej medaily formou podomovej návštevy. S touto formou pobožnosti nás farníkov oboznámila sr. Mária, ktorá do oboch kostolov našej farnosti (Nová Dedina a Gondovo) priniesla kaplnky. Zároveň hovorila o pôvode Zázračnej medaily. Bola milo prekvapená tým, že na bočnom oltári máme sochu Panny Márie, ktorá má rovnakú podobu ako Panna Mária Zázračnej medaily.

14.4.2024 našu farnosť navštívil Vdp. Mykola Dobra, CM. Slúžil sv. omšu a požehnal v oboch našich kostoloch kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. V homílii nám priblížil, ako táto pobožnosť prebieha a zároveň nás povzbudzoval k úcte Panny Márie Zázračnej medaily a ku konaniu tejto pobožnosti v rodinách. Nateraz máme vo farnosti vytvorené dve skupiny po 25 rodín, ktoré sa rozhodli prijať putovnú P. Máriu v podobe sochy do svojich domácností a vždy po týždni sa bude kaplnka prenášať do ďalšej rodiny. Na naše potešenie vzniká aj tretia skupina rodín. Veríme, že úmysly našich prosieb, ktoré budeme prednášať P. Márii budú vypočuté. Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.

R. Palkovičová