Duchovná obnova v Parchovanoch

Cez víkend 26. – 28. apríla 2024 sa uskutočnila duchovná obnova vo farnosti Parchovany pri príležitosti 10. výročia založenia ZZM. Program sa začal v piatok podvečer modlitbou bolestného ruženca so zamysleniami zo života Janka Havlíka CM – Božieho služobníka a pokračoval svätou omšou. Po nej nám sr. Gemma Blašková DKL priblížila históriu vzniku Združenia na Slovensku a porozprávala niekoľko informácii o súčasnosti; ako rastie apoštolát podomovej návštevy Panny Márie, ako pribúdajú nové farnosti a narastá počet členov združenia. V druhej časti nám predstavila život Janka Havlíka a jeho túžbu stať sa kňazom a misionárom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý bol kvôli napĺňaniu tejto túžby nespravodlivo odsúdený a väznený, na následky ktorého napokon zomrel. Vďaka tomu sme mohli bližšie spoznať dar Janka Havlíka, mučeníka vernosti povolaniu, ktorý bude dňa 31. augusta 2024 blahorečený.

 

Hlavný program obnovy bol v sobotu. Sprevádzal nás ďalší hosť, P. Pavol Noga CM z Banskej Bystrice. Ktorý bol prítomný aj na ľudových misiách v roku 2014, kedy vzniklo vo farnosti aj ZZM. Potešili sme sa jeho prítomnosti, povzbudil nás a duchovne posilnil. V prvej prednáške sme sa spoločne zamýšľali nad našimi koreňmi, teda nad zjavením Panny Márie sr. Kataríne Labouré a nad darom Zázračnej medaily. Zdôraznil akú nesmiernu silu má modlitba a utiekanie sa k Panne Márii v našich životných situáciách. Účastníci duchovnej obnovy mali možnosť pristúpiť sviatosti zmierenia a tiež zotrvať v modlitbe počas adorácie. Sv. omšu celebroval P. Pavol spolu s naším duchovným otcom Dušanom Lupčom. Po spoločnom obede sme pokračovali v duchovnom programe prednáškou o sv. Vincentovi de Paul a vincentskej charizme. P. Pavol nás v nej povzbudil ku konkrétnej pomoci chudobným v našom okolí. Pripomenul nám náš hlavný cieľ, ktorým je prísť do neba. Nemáme sa však starať len o seba, ale pomôcť aj tým druhým prísť na správnu cestu, lebo môžeme dostať od Boha otázku ako Kain: „Kde je tvoj brat ?“ Gn 4.9. Čo mu potom na ňu odpovieme? Netreba nad druhými lámať palicu. Veď stačí, ak jeden uverí a svojou vierou „nakazí” ostatných. Pekným príkladom bol misionár Pedro Opeka CM, ktorý zo smetiska, pekla na zemi vybudoval kresťanské mestečko. V závere sobotného programu nám sr. Gemma prečítala povzbudivé svedectvá členov ZZM o tom, ako do ich životov vstupuje požehnanie cez príhovor Panny Márie.

 

Nedeľu sme začali ružencom svetla s rozjímaniami o zjavení Panny Márie sr. Kataríne Labouré. Pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval náš duchovný otec, bola požehnaná a novej rodine odovzdaná piata kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v našej farnosti. Tešíme sa, že počet členov ZZM sa znova rozšírili a Panna Mária bude navštevovať ďalšie nové rodiny a domácnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie, Veľká VĎAKA sr. Gemme za prípravu, podporu, povzbudenie a pomoc s organizovaním a sprevádzaním počas celej duchovnej obnovy. Tiež P. Pavlovi, ktorý si našiel v tomto uponáhľanom svete čas a ako pred desiatimi rokmi, tak aj teraz prišiel medzi nás. Za Jeho povzbudivé slová v kázni, na prednáškach i pri osobných stretnutiach, nášmu duchovnému otcovi Dušanovi za spoluprácu pred i počas duchovnej obnovy a za žehnanie tejto duchovnej obnove. Náš duchovný otec nás hneď na začiatku povzbudil, aby sme v modlitbe s Pannou Máriou strávili nielen jeden deň, ale celý víkend. Bol pre nás vzácny a povzbudzujúci čas. Horlivosť P. Pavla a sr. Gemmy je to čo by sme chceli žiť. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Ďakujeme všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto milostivému víkendu. Veľké ďakujem patrí našej spoločnej mamke Márii, ktorá nás vedie cestou života k svojmu Synovi. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Z úctou a s vďakou za prežitý víkend v rukách Panny Márie – Anna Havrišová, Jozef Dobranský, Maroš Obrin, spoluorganizátori DO