Víkendové DC ZZM v Prešove

V piatok 9. februára 2024 sme začali víkendové duchovné cvičenia ZZM v Prešove, v Exercičnom dome sv. Ignáca s pátrom Braňom Dadom SJ. Všetci sme sa tešili a veru bolo na čo, každý odchádzal povzbudení a nadšení…. Program bol veľmi pestrý, mali sme nočnú adoráciu, modlitby, ruženec, sv. omšu, možnosť sviatosti zmierenia, pomazanie chorých, vzájomné zdieľanie…

 

P. Branislav si vybral tému: „Mária nás sprevádza na ceste života“. Rozprával veľmi pútavo, tu je kúsok z jeho prednášky: „Duchovné cvičenia a ich silná dynamika nám pomáha vstupovať do prostredia myšlienok Boha a jeho plánov, aby sme sa osobne zverili Jemu, ktorý je Pravda a Láska. Takto budeme schopní robiť náročné rozhodnutia v nasledovaní Krista – v prežívaní svojho zasvätenia; budeme schopní jasne zvažovať Božie dary a vlastnú zodpovednosť za to, čo s nimi urobíme.

 

Možno si poviete: „Čo ja v mojom veku…! Aké zásadné rozhodnutia už len môžem robiť…!?“ Určite môžete – a dovolím si tvrdiť, že máte. Môžete túžiť po hlbšej jednote s Pánom. Môžete byť otvorenejší a ochotnejší pre čas obety, nakoľko pokročilejší vek a staroba už nie sú časom produktivity, aktivít, ale hlavne časom, v ktorom nás Pán pozýva byť s ním zjednotení v obeti utrpenia. A nezabúdajme, že aj v Ježišovom živote bol práve čas obety tým vrcholným, rozhodujúcim časom v jeho živote, a mal dopad na život nás všetkých. Veď práve vďaka jeho obeti máme všetci nádej v Božie milosrdenstvo. Aj náš čas starnutia môže byť rozhodujúcim časom pre naše životy, i pre naše rodiny. Dnešný človek zabúda na cenu, ktorú má obeta. Kresťan by mal tomuto tajomstvu rozumieť, aj keď je ťažké mať na ňom účasť. Pán však má silu aj pre nás, preto je také dôležité stále prehlbovať svoje osobné zjednotenie sa s Pánom.“

 

V nedeľu 11. februára 2024 sme záverečnou prednáškou, poďakovaním a požehnaním spojeným s plnomocnými odpustkami ukončili našu požehnanú duchovnú obnovu. Bolo nás 42 účastníkov z 20-tich farností východného Slovenska. Pamätajme na seba v modlitbách. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

sr. Gemma