List prezidenta ZZM k Veľkej noci 2024

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“

28.marec 2024

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.

Sme na prahu Veľkonočného trojdnia, kedy budeme sláviť tajomstvo Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.

K sláveniu týchto dní sme spoločne kráčali počas celého pôstneho obdobia, pričom sme sa snažili toto obdobie naplniť skutkami pokánia – pôstom, almužnou a modlitbou. Mnohí z nás sa zapojili aj do našej tohtoročnej pôstnej výzvy – postiť sa podľa návodu svätého Otca Františka trochu inak, ako sme zvyknutí. Veríme, že aj tento nový spôsob prežitia pôstu vám, a cez vás aj vašim blížnym, priniesol mnoho dobrého. Teraz, keď sme vstupujeme do Veľkonočného tridua, prichádza čas upriamiť svoj pohľad na centrum týchto dní – na Krista na kríži.

Postavme sa k jeho nohám spolu s jeho najdrahšou matkou. Pozrime sa aj na ňu – stojacu pri umierajúcom a trpiacom synovi. Neuvidíme žiaden krik, žiadne trhanie vlasov, žiadnu beznádej. Len tichú odovzdanosť. V tej chvíli nemohla urobiť nič viac. Len tam byť, stáť pri svojom synovi, hoci jej srdce bolo bolesťou roztrhané na tisíc kusov. A tak nás Mária bez slov učí, že niekedy odovzdanosť je všetko, čo treba. Stáť verne na mieste, kde sa napĺňa naše povolanie, nech už sme sa tam dostali akokoľvek strmou krížovou cestou, nech je to akokoľvek ťažké.

Nezabudnime, že vo všetkých našich situáciách, náročných chvíľach, v momentoch smútku a beznádeje, stojí pri nás tá, ktorú nám Ježiš na kríži dal za Matku. „Hľa, tvoja matka!“ S dôverou v jej mocný príhovor sa na ňu obracajme vždy, keď je naša myseľ nepokojná a srdce naplnené beznádejou. Spomeňme si na ňu, stojacu s dôverou v konečné víťazstvo svojho Syna nad smrťou vždy, keď budeme strácať vieru a nádej.

Postavme sa aj my pred Ježiša na kríži, zdroj nášho pokoja, a prosme ho o pokoj srdca a pokoj vo svete. Pretože tento pokoj nám vydobyl na kríži darovaním seba samého. A s rozradosteným srdcom si vypočujme pozdrav, ktorým víťazný Kristus, vzkriesený Kristus, pozdravil svojich učeníkov. Pokoj vám! (Jn 20,19.21) Kristus, svetlo sveta víťazí nad každou tmou. Kristus, svetlo sveta k nám prichádza v najtmavších chvíľach , v najhlbšej temnote a prináša nám svetlo nádeje. Toto svetlo žiari z kríža, žiari z prázdneho hrobu. Zapáľme sa aj my týmto svetlom a staňme sa svetlom pre druhých!

Vyprosujem Vám požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.

Bc. Silvia Lehutová, prezident ZZM

K pozdravu sa pripájajú aj národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová DKL, regionálne sestry Alena Jurkyová DKL,  Gemma Blašková DKL,  Mária Gostíková DKL a sestra Renáta Bezáková DKL, ktorá sa venuje službe vo formácii AČ.

PS: Milí vedúci, prosíme rozšírte tento list medzi členmi svojich skupiniek Podomovej návštevy, podporte a nadchnite ich, aby sme dokázali spoločne rásť v láske k Panne Márii pre dobro celej Cirkvi a celej spoločnosti. 

List na stiahnutie – TU!

.