Pôstna obnova v Snine

V sobotu 24. februára 2024 sme prežili požehnaný a krásny pôstny deň pri Ježišových a Máriiných nohách na duchovnej obnove členov Zduženia Zázračnej medaily vo farnosti sv. Kríža v Snine.

Záujem veriacich bol veľký a prišli v hojnom počte, aj z dedín v okolí Sniny. Na začiatku nás všetkých privítal pán dekan dp. Slavomír Bakoň. Počas duchovnej obnovy nás svojim príhovorom povzbudil páter František Honíšek, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Počas adorácie bola možnosť sv. zmierenia pri ktorej ochotne pomohli páni kapláni.

 

Program dňa bol obohatený Božím služobníkom Jankom Havlíkom CM, ktorý bude 31. augusta 2024 blahorečený v Šaštíne, ako mučeník vernosti svojmu povolaniu, počas väzenia v uránových baniach. Mali sme možnosť rozjímať nad tajomstvami bolestného ruženca jeho pohľadom, jeho hlbokými myšlienkami totálnej odovzdanosti a láske k Bohu v utrpení, ktoré prežíval. Po obednej prestávke v pastoračných priestoroch farnosti sme sa presunuli opäť do kostola, kde sme sa zoznámili s históriou a súčasným pôsobením Združenia na Slovensku cez prezentáciu a podelili sa niektorí členovia o svedectvá pomoci Božej Matky vo svojom živote. Tiež sme pozreli krátky videofilm o jeho živote Janka Havlíka a ukončili sme obnovu krížovou cestou, ktorú Janko Havlík zostavil…

 

Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom, dobrodincom, organizátorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a prispeli tak k pokojnému a dôstojnému priebehu duchovnej obnovy, bolo nám výborne! Nech je Pán oslávený vo všetkom! Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Vďačná sr. Gemma