Adventná DO ZZM v Košiciach

Sobota 9.12.2023 nám prepojila dva sviatočné dni, sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a druhú adventnú nedeľu. Práve v tento deň sme mali možnosť prežiť duchovnú obnovu pre členov ZZM. Ponuka zúčastniť sa na adventnej obnove zaujala a pritiahla 60 členov zo 14 farností regiónu Východ.

Prvá časť stretnutia sa konala vo farskom kostole Kráľovnej Pokoja na Juhu. Úmyslom bolo spoločne osláviť sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ku ktorej sa utiekame v našich každodenných radostiach i starostiach, tiež povzbudiť a posilniť spoločenstvo členov Združenia Zázračnej medaily prostredníctvom duchovných aktivít, prednášok a vzájomným zdieľaním.

Po registrácii nás do atmosféry stíšenia uviedla modlitba ruženca s rozjímaním nad tajomstvami Svetla a myšlienkami zameranými kontemplovať Ježiša cez Máriu v súvislosti zo zjavením sv. Kataríne Labouré a Zázračnou medailou. Bol vedený samotnými členmi združenia z rôznych farností. Čas adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou vyplnilo hudobno-slovné pásmo o modlitbe a odovzdanosti sr. Kataríny Labouré, ale aj hodnotné ticho. Tento čas sa prelínal s možnosťou pristúpiť k sv. spovedi, čo mnohí v tejto atmosfére ocenili a využili.

 

Sv. omšu celebroval P. František Honíšek CM, farár z Lučenca spolu s o. Martinom Novotným, miestnym farárom a s o. Marcelom Jurčom farárom z Pavloviec nad Uhom, ktorý prišiel aj so svojimi farníkmi. Obetnými darmi boli naše poďakovania, prosby a rôzne úmysly odovzdané symbolicky v košíku na obetný stôl spolu s hostiami a vínom.

Počas sv. omše nám páter František pripomenul skrytosť a pokoru sv. Kataríny Labouré a povzbudil nás pripomínať si tieto čnosti nielen v adventnom čase, ale i v obyčajných dňoch.

Nasledoval čas obeda, bol to priestor nielen posilniť telo, ale aj pozdraviť známych, či spoznať nových priateľov. Po ňom, práve tam v spoločenskej miestnosti, sa odohrávala druhá časť stretnutia.

 

Opäť sa nám prihovoril P. František a povzbudil k prežívaniu modlitby v blízkosti Panny Márie, aby sme porozumeli znaku – Zázračnej medaily, hlbšie pochopili význam jej nosenia, nechali sa viesť Pannou Máriou v našom živote, šírili túto skúsenosť a naplnili tak poslanie ZZM.

Na to nadväzovala prezentácia o počiatkoch i súčasnosti pôsobenia ZZM, v ktorej sme sa dozvedeli nielen zaujímavosti o prvých rokoch Združenia, ale sme aj videli, že sme súčasťou veľkej rodiny. Tieto informácie nám podala regionálna sestra pre diecézy Košice a Rožňava sr. Gemma Blašková. Predstavila nám osobnosti, ktoré sa zaslúžili o založenie a rozvoj združenia. A tak sme mali možnosť priamo spoznať prítomného o. Štefana Nebesňáka. Získali sme prehľad o rozširovaní Podomových kaplniek PM na Slovensku, kde všade putujú, ako spájajú rodiny pri modlitbe, v koľkých rodinách, či pri osamelých; mnohé vypočuté modlitby a prosby, kde Panna Mária pomohla. Videli sme rozdelenie Slovenska podľa regiónov a spoznali sme sestru koordinátorku Agnesu Šurinovú, prezidentku ZZM Silviu Lehutovú a národného direktora P. Jozefa Nogu CM aj ostatné regionálne sestry, ktoré sa tomuto apoštolátu venujú a naďalej ho neúnavne rozširujú. Korunka K Božiemu milosrdenstvu uzavrela bohatý deň, plný rôznych povzbudení.

 

Nech Boh požehná všetkých, ktorí tento deň pripravili a sprostredkovali. V mene všetkých zúčastnených členov, za chvíle milostí, vďaka sestričkám vincentkám, zvlášť sr. Gemme, pátrovi Františkovi a mnohým ďalším, bez ktorých by to nebol taký pohodový a milostivý čas. Ďakujeme p. farárovi za prijatie vo farnosti. Prosíme o Božiu pomoc a silu Ducha Svätého, nech naďalej požehnáva toto združenie, ktoré je súčasťou Vincentskej rodiny a nech prinesie dobré ovocie v našich životoch. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Slávka a Katka, účastníčky DO