Návšteva v Šarišských Dravciach

Chceli by sme vyjadriť veľkú vďačnosť za návštevu sr. Gemmy, vincentky z Košíc, u nás v Šarišských Dravciach začiatkom nového roka, vo vianočnom období, 7. januára 2024. Porozprávala nám o podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej Medaily.
Sestričkina inšpiratívna prezentácia nás povzbudila k tejto iniciatíve. S nadšením vyjadrujeme záujem prijať túto podomovú kaplnku do našej farnosti. Veríme, že táto forma apoštolátu prinesie do našich domovov svetlo modlitby a jednoty. Vaše myšlienky nás povzbudili k vytvoreniu skupiniek v našej farnosti, ktoré sa budú stretávať pri kaplnke spoločnou modlitbou a posilňovať tak duchovný život rodín.
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené pri kaplnke Panny Márie Zázračnej Medaily. Ešte raz Pán Boh zaplať za túto neúnavnú službu pre Pannu Máriu a modlitby, nech Panna Mária vedie každú rodinu v našej farnosti k tejto úcte.

Duchovný otec a veriaci Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej – Šarišské Dravce.