Požehnanie kaplniek Panny Márie Zubák a Nedožery-Brezany

V nedeľu 11. marca 2018 prišiel do farnosti Zubák o. Jozef Garaj CM, aby pri sv. omši, ktorej bol hlavným celebrantom, požehnal a odovzdal putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily prvým rodinám. V dedinke Zubák sa vytvorili dve skupinky a vo filiálke Horná Breznica jedna skupinka rodín, či domácností, ktoré bude kaplnka s Pannou Máriou pravidelne navštevovať a rozdávať potrebné milosti.

Nech je to všetko na oslavu Božiu a ku cti Nepoškvrnenej Panny Márie a na pomoc rodinám v rôznych životných situáciách!

.
Ešte v túto nedeľu 11. marca 2018 P. Jozef Garaj CM prichádza aj do farnosti Nedožery – Brezany, aby sa pri sv. omši o 11.00 hod prihovoril v homílii, požehnal a odovzdal putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily prvým rodinám. V každej dedinke farnosti: v Nedožeroch – Brezanoch, v Poluvsí, v Pravenci sa vytvorila jedna skupinka rodín – domácností, spolu tri. Panna Mária bude pravidelne navštevovať rodiny, ktoré sa prihlásili, s túžbou rozdávať im všetky potrebné milosti.  „Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod jej ochranu!“

.
sestry vincentky

.