Piaty formačný deň v Beluši

Dňa 10.03.2018 sa uskutočnil V. formačný deň pre budúcich aktívnych členov ZZM v Beluši. Po registrácii a vrelom privítaní, sme sa zoznámili s video prezentáciou o živote a poslaní Sv. Lujzy de Marillac, ktorá je spoluzakladateľkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Sestry podľa vzoru zakladateľa – sv. Vincenta de Paul, nachádzajú Krista vo svojich najchudobnejších bratoch a sestrách. Svätosť sv. Lujzy de Marillac bola hlboká, ale pritom diskrétna, bez nápadných vonkajších prejavov. Láska Ježiša Krista – Ukrižovaného je pre ňu motiváciou i vzorom a pobáda ju ponáhľať sa na pomoc chudobným. Ovocie hlbokej a úprimnej viery, pokory a lásky sv. Lujzy de Marillac pretrváva dodnes, nakoľko dcéry kresťanskej lásky pracujú na všetkých kontinentoch sveta. Spoločnosť tvorí 72 provincií, v 94 krajinách s počtom do 16 000 sestier. Je to teda najväčšia ženská spoločnosť.

Po zoznámení sa so sv. Lujzou de Marillac, nás otec Jozef Garaj CM  poučil o dôležitosti Božieho slova v našom živote, ako pokrme a posily pre náš každodenný duchovný život.

.
Po svätej omši nám sestra Renáta vysvetlila jednu z najcennejších zásad kresťanského života – trpezlivosť, vďaka ktorej podľa sv. Alfonza Marie de Liguori získame raj. Nenechať si ujsť jedinečnú a neopakovateľnú šancu získať si večnú blaženosť. To je možné čnosťou trpezlivosti, ktorá sa prejavuje najmä v chorobe a utrpení, pretože trpieť s láskou už neznamená trpieť.

Oboznámili sme sa aj s darmi neba, so Zeleným a Červeným škapuliarom, ktoré sú prejavom Božieho milosrdenstva voči hriešnikom, prostriedkami pre zachovanie, upevnenie a rozmnoženie kresťanskej viery, nádeje a lásky. Poučili sme sa o nich a posmelili sa k ich šíreniu za obrátenie hriešnikov.

Na záver stretnutia nám sestra Gemma vysvetlila poslednú časť štatútov združenia. Po spoločných modlitbách sv. ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu a zasvätení sa Panne Márii, sme sa rozlúčili v nádeji, že sa opäť 25. až 27. mája stretneme na duchovných cvičeniach v Čičmanoch, s cieľom posilniť sa vo viere a v rozhodnutí vstúpiť do aktívneho členstva ZZM.

„ Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

S láskou a vďakou členka ZZM Petra