Požehnanie kaplniek vo farnosti Krásna

V dňoch 4. a 11. februára 2018 navštívila našu farnosť rovnako ako aj jej filiálky drahá sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Košíc. Prišla nás oboznámiť s históriou Zázračnej medaily a priblížiť nám apoštolát podomovej návštevy kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Po jej veľmi obohacujúcej a názornej prednáške sa v priebehu dvoch týždňov na zoznam záujemcov o túto pobožnosť zapísalo spolu 64 rodín z celej našej farnosti. Z dôvodu veľkého záujmu nám sestra Gemma (tiež zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul) z Nitry pripravila, a na posvätenie nám zaslala tri kaplnky. Dňa 13.03.2018 nám ich prišiel posvätiť a odovzdať v našom farskom kostole v Krásnej duchovný otec, páter Ondrej Skočík z Misijnej spoločnosti, ktorému sme za túto vzácnu službu rovnako ako aj za krásnu kázeň nesmierne vďační. Sme naplnení vďačnosťou a šťastím, že sme mohli do našej farnosti a do jej prvých troch rodín prijať tak vzácny dar.

Všetci veríme, že nám prinesie hojnosť Božieho požehnania, milostí a jednotu do našich  rodín. Týmto chcem zároveň povzbudiť aj ostatné rodiny, ktoré sa ešte neprihlásili, aby sa nebáli otvoriť svoje príbytky sv. Panne Márii, lebo ona ich určite požehná a naplní mnohými darmi.

farníci z Krásnej, členovia ZZM