Pôstna duchovná obnova v Malackách

Na duchovnú obnovu – piatok 23. marca 2018 – od nášho pán farára prijali pozvanie sestričky vincentky z Nitry. Zapojili sa do cyklu prednášok, ktorý bol vo farnosti, kedy sme mali možnosť lepšie sa pripraviť na veľkonočné obdobie, rozšíriť si obzor poznania, stíšiť sa a upokojiť, prehĺbiť v meditácii, či lepšej spovedi a veľa iného.

Nakoľko sestričky Gemma a Renáta boli u nás už opakovane, privítali sme ich veľmi srdečne a o 16.30 hod. sme začali našu pôstnu duchovnú obnovu prednáškou o pokore.

Po nej nám sestričky prečítali pár svedectiev z Podomovej návštevy Panny Márie a jedno svoje svedectvo nám rozpovedala aj mladá žena, ktorá prišla na duchovnú obnovu do kostola.

Nasledovala krížová cesta s Pannou Máriou, ktorú predčítavali sestrička Gemma a jedna z členiek ZZM, ktorá prijíma kaplnku Panny Márie. Po ukončení sme sa spoločne zasvätili Panne Márii. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval páter Jozef Garaj CM. Prekrásne nadviazal na podmanivú prednášku sestričky Renáty. Jeho prístup a hlboká kázeň otvorili srdcia nie jednému zo zúčastnených.

Ďakujeme pánovi farárovi, ktorý podporuje Združenie Zázračnej medaily a podomovú návštevu Panny Márie u nás vo farnosti, pátrovi Jozefovi, sestričkám vincentkám a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do uskutočnenia duchovnej obnovy.

členka ZZM