Požehnanie kaplniek Panny Márie v Hermanovciach

V tomto pôstnom období sme zažili veľkú radosť. 4. marca 2018 k nám zavítali sestry vincentky. Sestra Renáta, nás pri sv. omšiach oboznámila o  posolstve Zázračnej medaily a o poslaní Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. O tri týždne, 25. marca 2018 nám páter Ondrej Skočík CM posvätil tri kaplnky Panny Márie, ktoré si s radosťou odniesli prvé tri rodiny. Myslím, že tak ako ja, aj ostatní členovia rodín sú nadšení, že Panna Mária aj takýmto spôsobom bude môcť prísť do našich príbytkov so svojimi milosťami, ktoré sú pre nás tak veľmi potrebné. Ďakujeme Pánu Bohu a aj sestrám vincentkám, že nám túto milosť sprostredkovali. Pán Boh zaplať.

S pozdravom Marta, farníčka a členka ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)