Návšteva vo farnosti Ilava a požehnanie kaplniek Panny Márie

V nedeľu 11. marca 2018 sme na pozvanie pána dekana Mgr. Patrika Sojčáka prišli do farnosti Ilava. Pri sv. omšiach v Ilave a vo filiálke Iliavke sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily s jeho apoštolátom – podomová návšteva Panny Márie. Po spoločnom obede, na ktorý nás s láskou pozvali farníci, sme sa v kostole Všetkých svätých o 15.00 hod. zúčastnili Krížovej cesty a po nej sme začali formačno – informačné stretnutie s prezentáciou o zjavení, o združení, podomovej návšteve Panny Márie, ktorá je požehnaním pre rodiny. Podelili sme sa aj s niekoľkými svedectvami pre povzbudenie ako dôverovať Panne Márii v duchovných aj telesných potrebách. Veľmi ďakujeme za krásne prijatie, srdečnú atmosféru vo vytvorenom spoločenstve. Všetkých, s ktorými sme sa stretli, nech Panna Mária odmení za ich lásku a dobrotu!

sestry vincentky

.
Tešili sme sa na Veľkonočný pondelok 2. apríla 2018, pretože na tento deň bolo naplánované požehnanie a odovzdanie putovných kaplniek Panny Márie. V našom farskom kostole Všetkých svätých sme privítali pátra Jozefa Garaja CM. Slávnosť bola veľmi pekná, dôstojný pán nás povzbudil milými slovami. Na záver sv. omše odovzdal kaplnky Panny Márie zástupcom štyroch rodín z viac ako 80-tich rodín, ktoré sa prihlásili. Veľmi pekné bolo aj to, že jednou z rodín bola mladá rodinka s maličkým dieťatkom. Ešte raz by som sa v mene celej našej farnosti chcela poďakovať sestričkám vincentkám za ich záslužnú prácu, ktorú z Božej milosti robia a tiež popriať do ďalších dní a rokov silu, v začatom diele pokračovať. Tiež chcem uistiť, že zostávajú v našich modlitbách a zároveň poprosiť, aby pamätali na našu farnosť. Nech nás dobrotivý Pán na príhovor našej Nebeskej Mamičky sprevádza, ochraňuje a posilňuje. Kristus vstal z mŕtvych. Aleluja!

Vďačné Elenka a Eva, farníčky a členky ZZM