Návšteva farnosti Nitra – Čermáň

Dňa 6. apríla 2018 sme na pozvanie duchovného otca Dušana Moleka prišli do kostola sv. Urbana na Čermáni. Bol to prvý piatok vo veľkonočnej oktáve, zúčastnili sme na sv. omši. Po deviatniku k Božiemu milosrdenstvu sme mali stretnutie pre všetkých, ktorí mali záujem a chceli sa niečo viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily, a ktorí prijímajú a chcú prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Priniesli sme aj tretiu kaplnku Panny Márie, ktorú duchovný otec Dušan pri sv. omši požehnal. Veľmi pekne ďakujeme za srdečné prijatie, rodinnú atmosféru, príjemné chvíle vo vašom spoločenstve a možnosť vzájomne sa povzbudiť k láske a dôvere k našej Nebeskej Matke!

s láskou sestry vincentky