Návšteva vo farnosti Bratislava – Blumentál

Dňa 22. apríla 2018 sa vo farskom kostole farnosti Blumentál uskutočnilo stretnutie všetkých, ktorí majú túžbu prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností. Vznikli dve skupiny. P. Milan Grossman CM začal stretnutie požehnaním kaplniek a odovzdaním rodinám. Nasledovala prezentácia.

Chceme sa poďakovať za túto slávnosť prijatia do rodiny ZZM a tak mať účasť na apoštoláte podomovej návštevy kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily aj v našej Blumentálskej farnosti.

.
Naše dojmy zo slávnosti prekonali naše očakávania, či už z hľadiska prezentácie alebo organizácie.  Sama Prozreteľnosť nám poslala tie najmilšie a láskyplné sestričky Vincentky z Nitry. Veľká vďaka patrí Vám sestričky Gemma a Renáta za šírenie posolstva a úcty k Panne Márii Zázračnej medaily a za jeho sprostredkovanie pre nás,  za odporúčania učiť sa v rodine spoločnej modlitbe, za povzbudenie k stále väčšiemu zdokonaleniu sa vo viere, aby sa tak duch modlitby, láska a úcta k Panne Márii vrátili do kresťanských rodín.

S láskou ďakujeme sestričke Renáte za svedectvá, ktoré nám sprostredkovala. Ďakujeme aj za hmotné dary v podobe knižiek, deviatnikov a Zázračných medailí. Vaša prítomnosť nás všetkých povzbudila k zasväcovaniu našich rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, k vzájomnému poznaniu a zblíženiu sa členov v spoločenstve ZZM našej farnosti.

.
Na záver chcem sľúbiť za seba aj za ostatných členov ZZM, že chceme napredovať v dôvere a v modlitbe účasťou na apoštoláte, ktorý sme od Vás prijali. Vyprosujeme Vám od našej nebeskej Matky, aby Vaša námaha nezostala neodmenená a stále sa šírila v našom kresťanskom spoločenstve na Slovensku.

Spojení v modlitbe s láskou a úctou ďakujú Blumentálski farníci.
Jančovičová

 

zdieľajte - lajkujte :-)